Lĩnh vực dịch vụ khác

Dịch vụ giám định thiết bị máy móc dành cho những đối tượng cụ thể nào?

Trả lời:

Opa Vietnam cung cấp dịch vụ giám định thiết bị máy móc cho các đối tượng sau:

Chi tiết

Hàng hóa nhóm 2 là gì? Có phải tất cả các mặt hàng thuộc danh mục hàng hóa nhóm 2 đều phải kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu?

Trả lời:

Sản phẩm, hàng hóa  có nguy cơ gây mất an toàn được gọi tắt là sản phẩm, hàng hóa nhóm 2, là sản phẩm, hàng hoá trong điều kiện vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng hợp lý và đúng mục đích, vẫn tiềm ẩn khả năng gây hại cho người, động vật, thực vật, tài sản, môi trường.

Chi tiết

Căn cứ vào đâu để xây dựng kế hoạch Quan trắc môi trường lao động?

Trả lời:

Tần suất thực hiện quan trắc môi trường lao động?

Trả lời:

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động và tình hình lao động, bệnh nghề nghiệp trong phạm vi quản lý định kỳ ít nhất 1 năm/ lần.

Chi tiết

Phương pháp tính khối lượng công việc phục vụ việc báo giá dịch vụ thử nghiệm không phá hủy được thực hiện như thế nào?

Trả lời:

Việc báo giá được thực hiện dựa vào khối lượng công việc, không có biểu giá chung: biểu giá chung duy nhất là tối thiểu 6.000.000 vnđ/ ngày/ người chính; 3.000.000 vnđ/ ngày/ người phụ.

Chi tiết

Doanh nghiệp cung cấp cho Opacontrol những thông tin ban đầu nào khi sử dụng dịch vụ thử nghiệm không phá hủy?

Trả lời:

Doanh nghiệp cần cung cấp cho Opacontrol bản vẽ, yêu cầu kỹ thuật của mẫu kiểm tra, phương pháp kiểm tra đơn vị muốn sử dụng.

Chi tiết

Luật An toàn, vệ sinh lao động quy định người sử dụng lao động có nghĩa vụ gì về an toàn, vệ sinh lao động?

Trả lời:

Một khóa đào tạo chuyên viên đánh giá hệ thống nội bộ hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn kéo dài bao lâu?

Trả lời:

Thời gian khóa học đào tạo tùy thuộc vào từng tiêu chuẩn. Tuy nhiên, mỗi một khóa đào tạo như vậy thường diễn ra từ 01 đến 03 ngày. Để biết thông tin chi tiết về từng khóa học (nội dung, thời gian, địa điểm, chi phí) Quý tổ chức/ doanh nghiệp vui lòng liên hệ với chúng tôi theo hotline 1800.6083.

Chi tiết

Công cụ quản lý có phải là tiêu chuẩn không và có thể được thực hiện chứng nhận như các tiêu chuẩn khác?

Trả lời:

Công cụ quản lý không được coi là tiêu chuẩn, về cơ bản không thể đánh giá và chứng nhận như các tiêu chuẩn khác.

Chi tiết