Phân loại kỹ thuật về cháy

An toàn phòng cháy chữa cháy là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong bất kỳ môi trường nào, đặc biệt là trong các khu công nghiệp, trung tâm thương mại hay tòa nhà cao tầng. Điều này đảm bảo rằng mọi người và tài sản được bảo vệ khỏi nguy cơ cháy nổ. Tuy nhiên, chỉ có việc đảm bảo vật liệu được kiểm tra và thử nghiệm trước khi sử dụng mới đảm bảo được sự an toàn khi phòng cháy chữa cháy. Việc thử nghiệm vật liệu giúp đảm bảo rằng chúng có thể chịu được nhiệt độ cao và sự tác động của lửa và khói trong trường hợp cháy nổ xảy ra. Nếu vật liệu không được kiểm tra kỹ lưỡng, nó có thể dễ dàng cháy lan và gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của con người. Do đó, việc thử nghiệm vật liệu trước khi sử dụng là điều cần thiết để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Opacontrol dựa theo quy chuẩn QCVN 06:2022/BXD phân loại theo đặc tính kỹ thuật về cháy.

Mục đích phân loại kỹ thuật cháy

Việc phân nhóm chất và vật liệu xây dựng theo tính nguy hiểm cháy được thực hiện nhằm mục đích thiết lập các yêu cầu về an toàn cháy. Việc phân loại vật liệu cháy là quan trọng để xác định khả năng chống cháy của các vật liệu khác nhau và giúp các nhân viên chữa cháy và các chuyên gia an toàn hiểu và đối phó với các tình huống cháy nổ một cách hiệu quả.

Đối tượng áp dụng

QCVN 06:2022/BXD là một quy chuẩn quốc gia quan trọng trong việc đánh giá khả năng chống cháy của các vật liệu xây dựng. Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử nghiệm để đánh giá khả năng chống cháy.

Bài viết dưới đây phân loại kỹ thuật về cháy cho vật liệu xây dựng, cấu kiện xây dựng theo QCVN 06:2022/BXD. Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam.

Phân nhóm vật liệu xây dựng

Phân nhóm chất và vật liệu xây dựng theo tính nguy hiểm cháy:

1. Phân nhóm theo tính cháy 

Theo tính cháy, vật liệu xây dựng phân thành vật liệu cháy và vật liệu không cháy
1.1 Vật liệu không cháy là vật liệu bảo đảm trong suốt khoảng thời gian thử nghiệm:

 • Mức gia tăng nhiệt độ của lò đốt không quá 50 độ C
 • Khối lượng mẫu bị giảm không quá 50%
 • Thời gian kéo dài của ngọn lửa không quá 10 giây

1.2 Vật liệu cháy là vật liệu khi thử nghiệm không thoả mãn được một trong ba yếu tố trên; được chia 4 nhóm, cụ thể là:

 • Ch1 (cháy yếu)
 • Ch2 (cháy vừa phải)
 • Ch3 (cháy mạnh vừa)
 • Ch4 (cháy mạnh)

2. Phân nhóm theo tính bắt cháy 

Theo tính bắt cháy, vật liệu xây dựng cháy chia 3 nhóm, cụ thể là:

 • BC1 (khó bắt cháy)
 • BC2 (bắt cháy vừa phải)
 • BC3 (dễ bắt cháy)

3. Phân nhóm theo tính lan truyền lửa
Theo tính lan truyền lửa trên bề mặt, vật liệu xây dựng cháy chia 4 nhóm, cụ thể là:

 • LT1 (không lan truyền)
 • LT2 (lan truyền yếu)
 • LT3 (lan truyền vừa phải)
 • LT4(lan truyền mạnh)

Nhóm vật liệu xây dựng theo tính lan truyền lửa trên bề mặt được quy định cho lớp vật liệu bề mặt của mái và sàn, kể cả lớp thảm trải sàn.
Đối với các vật liệu xây dựng khác không xác định và không quy định việc phân nhóm về lan truyền lửa trên bề mặt.
4. Phân nhóm theo khả năng sinh khói
Theo khả năng sinh khói, vật liệu xây dựng cháy chia thành 3 nhóm, cụ thể là:

 • SK1 (khả năng sinh khói thấp)
 • SK2 (khả năng sinh khói vừa phải)
 • SK3 (khả năng sinh khói cao)

5. Phân nhóm theo độc tính
Theo độc tính của các sản phẩm cháy, vật liệu xây dựng cháy được chia thành 4 nhóm, cụ thể là:

 • ĐT1 (độc tính thấp)
 • ĐT2 (độc tính vừa phải)
 • ĐT3 (độc tính cao)
 • ĐT4 (độc tính đặc biệt cao)

6. Phân nhóm theo tính nguy hiểm cháy 
Theo tính nguy hiểm cháy, vật liệu xây dựng được phân thành các cấp nguy hiểm cháy tăng dần từ CV0, CV1, CV2, CV3, CV4 đến CV5. Các cấp nguy hiểm cháy này được xác định theo đặc tính kỹ thuật về cháy của vật liệu, cụ thể là:
– Tính cháy
– Tính bắt khói
– Khả năng sinh khói
– Độc tính của sản phẩm cháy
– Tính lan truyền lửa trên bề mặt

Phân nhóm cấu kiện xây dựng

Cấu kiện xây dựng được phân loại theo tính chịu lửa và tính nguy hiểm cháy:

 • Cấu kiện xây dựng được phân loại theo tính chịu lửa để xác định khả năng sử dụng chúng trong nhà, công trình và khoang cháy có bậc chịu lửa nhất định hoặc để xác định bậc chịu lửa của nhà, công trình và khoang cháy
 • Cấu kiện xây dựng được phân loại theo tính nguy hiểm cháy để xác định mức độ tham gia của chúng vào sự phát triển đám cháy và khả năng hình thành các yếu tố nguy hiểm của đám cháy.

1. Phân loại cấu kiện xây dựng theo tính chịu lửa
Các cấu kiện xây dựng của nhà và công trình, phụ thuộc vào khả năng của chúng chống lại tác động của đám cháy và sự lan truyền các yếu tố nguy hiểm cháy của đám cháy trong điều kiện thử nghiệm tiêu chuẩn, được phân thành các cấu kiện xây dựng với các giới hạn chịu lửa như sau:

 • Không quy định
 • Không nhỏ hơn 15 min
 • Không nhỏ hơn 30 min
 • Không nhỏ hơn 45 min
 • Không nhỏ hơn 60 min
 • Không nhỏ hơn 90 min
 • Không nhỏ hơn 120 min
 • Không nhỏ hơn 150 min
 • Không nhỏ hơn 180 min
 • Không nhỏ hơn 240 min

2. Phân loại cấu kiện xây dựng theo tính nguy hiểm cháy
Theo tính nguy hiểm cháy, cấu kiện xây dựng được phân thành 4 cấp:

 • K0 (không nguy hiểm cháy)
 • K1 (ít nguy hiểm cháy)
 • K2 (nguy hiểm cháy vừa phải)
 • K3 (nguy hiểm cháy)

Thử nghiệm vật liệu chống cháy theo QCVN 06:2022/BXD

Trong quá trình xây dựng, việc sử dụng các vật liệu chống cháy đạt tiêu chuẩn là cực kỳ quan trọng để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của con người. Đồng thời, việc tuân thủ tiêu chuẩn này cũng giúp các doanh nghiệp xây dựng đảm bảo chất lượng sản phẩm và đáp ứng các yêu cầu pháp lý về phòng cháy chữa cháy.

Do đó, các doanh nghiệp trong ngành cần chú trọng đến việc thực hiện thử nghiệm vật liệu chống cháy theo QCVN 06:2022/BXD để đảm bảo sự an toàn và đáp ứng các yêu cầu về chất lượng sản phẩm. Việc thực hiện thử nghiệm này sẽ giúp các doanh nghiệp xác định được khả năng chống cháy của các vật liệu và điều chỉnh sản phẩm để đáp ứng tiêu chuẩn đó. Điều này giúp đảm bảo an toàn cho cộng đồng và tăng cường uy tín và chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp xây dựng.

CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG OPACONTROL

Website: https://opacontrol.vn/

Email: opa@opacontrol.vn

Facebook:https://www.facebook.com/opacontrol

SĐT: 024.22061628 – 1800.6464.80

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *