Category Archives: CHỨNG NHẬN HỢP QUY HOÁ CHẤT

Chứng nhận hợp quy Natri hydroxit công nghiệp

NaOH công nghiệp là gì? Natri hydroxit (NaOH) công nghiệp khác Natri hydroxit tinh khiết và Natri hydroxit thực phẩm. NaOH còn được biết đến với tên gọi là xút hoặc xút ăn da. NaOH...

CHI TIẾT
Chứng nhận hợp quy keo dán gỗ

Theo quy định mới nhất, các tổ chức doanh nghiệp sản xuất kinh doanh mặt hàng sản phẩm keo cần lưu ý làm chứng nhận hợp quy keo dán gỗ theo QCVN 03-01:2018/BNNPTNT. Từ lâu...

CHI TIẾT