Category Archives: THỬ NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH

Thử nghiệm độ kín nước hệ thống vách kính, cửa sổ

Quá trình thử nghiệm chất lượng sản phẩm của các công trình trong những năm gần đây thực sự quan trọng và cần thiết. Vì thế, việc thử nghiệm cũng đòi hỏi yêu cầu và kỹ thuật chuyên môn...

CHI TIẾT
Thử nghiệm cửa kính tại hiện trường trên toàn quốc

Khi kiểm tra đánh giá thử nghiệm cửa kính trong các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, ngoài các chỉ tiêu về kích thước hình học, khả năng đóng mở thì độ...

CHI TIẾT
Thử nghiệm kiểm định chất lượng cửa đi, cửa sổ, vách kính tại hiện trường

Thử nghiệm kiểm định chất lượng cửa đi, cửa sổ, vách kính tại OPACONTROL Công tác đánh giá chất lượng sản phẩm cửa đi, cửa sổ, vách mặt dựng đứng của các công trình xây...

CHI TIẾT
Mục đích của kiểm định chất lượng công trình

Kiểm định chất lượng công trình là gì? Kiểm định, kiểm soát bảo đảm chất lượng công trình và cấu kiện, vật liệu xây dựng là hoạt động kiểm tra, xác định chất lượng của...

CHI TIẾT