Category Archives: CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN SẢN PHẨM, CẤU KIỆN VÀ VLXD

CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN SƠN ALKYD

Chứng nhận hợp chuẩn sơn Alkyd theo TCVN 5730:2008 là gì ? Chứng nhận hợp chuẩn sơn Alkyd là chứng nhận sơn phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật TCVN 5730:2008 do Tổng cục Tiêu chuẩn...

CHI TIẾT
CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN GẠCH TERRAZZO

Tạo sao cần phải chứng nhận gạch Terrazzo Gạch Terrazzo là sản phẩm gạch không nung, làm từ thành phần nguyên liệu rẻ tiền và dễ tìm kiếm như xi măng, bột đá, cát, bột...

CHI TIẾT
CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN GẠCH BÊ TÔNG TỰ CHÈN

Vì sao phải chứng nhận hợp chuẩn gạch bê tông tự chèn theo TCVN 6476:1999 Là minh chứng cho chất lượng, năng lực của nhà sản xuất gạch block bê tông tự chèn. Nâng cao...

CHI TIẾT
CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN ỐNG CỐNG BÊ TÔNG CỐT THÉP THOÁT NƯỚC

Phạm vi chứng nhận hợp chuẩn của ống cống bê tông Chứng nhận hợp chuẩn Ống bê tông cốt thép thoát nước theo TCVN 9113:2012 là hoạt động tự nguyện, giúp doanh nghiệp chứng minh được chất...

CHI TIẾT
CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN GẠCH ĐẤT SÉT NUNG

Chứng nhận hợp chuẩn gạch đặc nung là hoạt động xác nhận sản phẩm gạch đất sét nung phù hợp trong lĩnh vực với tiêu chuẩn tương ứng TCVN 1451:1998. Nội dung sơ lược tiêu chuẩn Tiêu...

CHI TIẾT