Category Archives: THỬ NGHIỆM THAN VÀ KHOÁNG SẢN

Thử nghiệm than cốc

Than cốc là gì? Than cốc là một loại nhiên liệu xám, cứng và xốp có hàm lượng cacbon cao và ít tạp chất, được tạo ra bằng cách nung nóng than mỡ hoặc dầu trong...

CHI TIẾT
Thử nghiệm than hoạt tính

Than hoạt tính là gì? Than hoạt tính là một dạng của carbon được xử lý để có những lỗ rỗng bé thể tích nhỏ để tăng diện tích bề mặt cho dễ hấp phụ hoặc tăng cường phản ứng hóa học....

CHI TIẾT
Thử nghiệm than và nhiên liệu khoáng rắn

Than đá là gì? Than là là một dạng nhiên liệu hóa thạch được hình thành từ thực vật bị chôn vùi trải qua các giai đoạn từ than bùn và dần dần chuyển hóa...

CHI TIẾT