Phương pháp tính khối lượng công việc phục vụ việc báo giá dịch vụ thử nghiệm không phá hủy được thực hiện như thế nào?

Việc báo giá được thực hiện dựa vào khối lượng công việc, không có biểu giá chung: biểu giá chung duy nhất là tối thiểu 6.000.000 vnđ/ ngày/ người chính; 3.000.000 vnđ/ ngày/ người phụ.