Lĩnh vực dịch vụ khác

Dịch vụ giám định thiết bị máy móc dành cho những đối tượng cụ thể nào?

Trả lời:

Opa Vietnam cung cấp dịch vụ giám định thiết bị máy móc cho các đối tượng sau:

 • Dây chuyền sản xuất, dây chuyền thiết bị công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi;
 • Máy móc, thiết bị, phụ tùng, máy chuyên dụng và công trình;
 • Thiết bị điện, điện tử, điện lạnh, viễn thông, thiết bị y tế, thiết bị trường học;
 • Nguyên liệu sản xuất, thép, gang, các loại sắt, thép thành phẩm, hợp kim.
Chi tiết

Hàng hóa nhóm 2 là gì? Có phải tất cả các mặt hàng thuộc danh mục hàng hóa nhóm 2 đều phải kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu?

Trả lời:

Sản phẩm, hàng hóa  có nguy cơ gây mất an toàn được gọi tắt là sản phẩm, hàng hóa nhóm 2, là sản phẩm, hàng hoá trong điều kiện vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng hợp lý và đúng mục đích, vẫn tiềm ẩn khả năng gây hại cho người, động vật, thực vật, tài sản, môi trường.

Chi tiết

Căn cứ vào đâu để xây dựng kế hoạch Quan trắc môi trường lao động?

Trả lời:
 1. Hồ sơ vệ sinh lao động của cơ sở lao động, quy trình sản xuất, kinh doanh và số lượng người lao động làm việc tại bộ phận có yếu tố có hại để xác định số lượng yếu tố có hại cần quan trắc, số lượng mẫu đến cần lấy và vị trí lấy mẫu đối với mỗi yếu tố có hại.
 2. Số người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm tại cơ sở lao động.
 3. Các yếu tố gây dị ứng, ung thư và các yếu tố có hại khác có khả năng gây ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động mà chưa được xác định trong Hồ sơ vệ sinh lao động.
Chi tiết

Tần suất thực hiện quan trắc môi trường lao động?

Trả lời:

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động và tình hình lao động, bệnh nghề nghiệp trong phạm vi quản lý định kỳ ít nhất 1 năm/ lần.

Chi tiết

Phương pháp tính khối lượng công việc phục vụ việc báo giá dịch vụ thử nghiệm không phá hủy được thực hiện như thế nào?

Trả lời:

Việc báo giá được thực hiện dựa vào khối lượng công việc, không có biểu giá chung: biểu giá chung duy nhất là tối thiểu 6.000.000 vnđ/ ngày/ người chính; 3.000.000 vnđ/ ngày/ người phụ.

Chi tiết

Doanh nghiệp cung cấp cho Opacontrol những thông tin ban đầu nào khi sử dụng dịch vụ thử nghiệm không phá hủy?

Trả lời:

Doanh nghiệp cần cung cấp cho Opacontrol bản vẽ, yêu cầu kỹ thuật của mẫu kiểm tra, phương pháp kiểm tra đơn vị muốn sử dụng.

Chi tiết

Luật An toàn, vệ sinh lao động quy định người sử dụng lao động có nghĩa vụ gì về an toàn, vệ sinh lao động?

Trả lời:
 • Xây dựng, tổ chức thực hiện và chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong việc đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc thuộc phạm vi trách nhiệm của mình cho người lao động và những người có liên quan;
 • Tổ chức huấn luyện, hướng dẫn các quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; trang bị đầy đủ phương tiện, công cụ lao động bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; thực hiện việc chăm sóc sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp; thực hiện đầy đủ chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động;
 • Cử người giám sát, kiểm tra việc thực hiện nội quy, quy trình, biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc theo quy định của pháp luật;
 • Bố trí bộ phận hoặc người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động; phối hợp với Ban chấp hành công đoàn cơ sở thành lập mạng lưới an toàn, vệ sinh viên; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động;
 • Thực hiện việc khai báo, điều tra, thống kê, báo cáo tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng; thống kê, báo cáo tình hình thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động; chấp hành quyết định của thanh tra chuyên ngành về an toàn, vệ sinh lao động. Lấy ý kiến Ban chấp hành công đoàn cơ sở khi xây dựng kế hoạch, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động.
Chi tiết

Một khóa đào tạo chuyên viên đánh giá hệ thống nội bộ hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn kéo dài bao lâu?

Trả lời:

Thời gian khóa học đào tạo tùy thuộc vào từng tiêu chuẩn. Tuy nhiên, mỗi một khóa đào tạo như vậy thường diễn ra từ 01 đến 03 ngày. Để biết thông tin chi tiết về từng khóa học (nội dung, thời gian, địa điểm, chi phí) Quý tổ chức/ doanh nghiệp vui lòng liên hệ với chúng tôi theo hotline 1800.6083.

Chi tiết

Công cụ quản lý có phải là tiêu chuẩn không và có thể được thực hiện chứng nhận như các tiêu chuẩn khác?

Trả lời:

Công cụ quản lý không được coi là tiêu chuẩn, về cơ bản không thể đánh giá và chứng nhận như các tiêu chuẩn khác.

Chi tiết