Những doanh nghiệp nào nên sở hữu chứng nhận ISO 22000?

  • Các nông trại, ngư trường và trang trại sữa.
  • Các nhà chế biến thịt, cá và thức ăn chăn nuôi, các nhà sản xuất bánh mì, ngũ cốc, thức uống, thực phẩm đông lạnh hoặc đóng hộp.
  • Các nhà cũng cấp dịch vụ thực phẩm như nhà hàng, hệ thống cung cấp thức ăn nhanh, các bệnh viện và khách sạn và những nhà bán thực phẩm lưu động.
  • Các dịch vụ hỗ trợ bao gồm lưu trữ, phân phối thực phẩm và cung cấp thiết bị chế biến thực phẩm, phụ gia, nguyên vật liệu, dịch vụ dọn dẹp, vệ sinh và đóng gói.

Tóm lại, một phần hoặc toàn bộ các yêu cầu của ISO 22000 sẽ áp dụng cho bất kỳ sản phẩm nào tiếp xúc với ngành thực phẩm hoặc chuỗi thực phẩm.