Các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động nhập khẩu có chứng chỉ hợp quy có cần kiểm định không?

Theo quy định hiện hành, hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn là một hoạt động độc lập với chứng nhận hợp quy. Do vậy, nếu đã có chứng chỉ hợp quy, doanh nghiệp vẫn cần hoạt động kiểm định trước khi đưa vào sử dụng.