Áp dụng và chứng nhận hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001 mang lại lợi ích gì cho tổ chức?

Ngoài việc giáo dục, nâng cao nhận thức của cá nhân về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường sống của cộng đồng và hệ sinh thái, việc áp dụng chứng nhận ISO 14001 còn giúp tạo môi trường làm việc gọn gàng, sạch sẽ, an toàn và gián tiếp tạo không gian làm việc hiệu quả, giúp tăng năng suất và giảm chi phí sử dụng năng lượng.