Tại sao phải chứng nhận sơn tường dạng nhũ tương

Chứng nhận hợp chuẩn sơn tường dạng nhũ tương cần thiết tại sao? Theo thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31 tháng 12/2019 của Bộ trường Bộ Xây dựng về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.

Sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương nằm trong danh mục sản phẩm VLXD chứng nhận theo QCVN 16:2019/BXD thuộc nhóm sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng nhóm 2 (sản phẩm, hàng hóa trong điều kiện vận chuyển, lưu trữ, bảo quản sử dụng hợp lý và đúng mục đích vẫn tiềm ẩn khả năng gây hại cho người, tài sản mỗi trường)

Sơn tường dạng nhũ

Sơn tường dạng nhũ

Danh sách chứng nhận hợp quy của Opacontrol: http://opacontrol.vn/chung-nhan-hop-quy-vat-lieu-xay-dung

Các chỉ tiêu yêu cầu thử nghiệm trong QCVN 16:2019/BXD

Trong quy chuẩn QCVN 16:2019/BXD sơn nhũ tương được quan tâm đến chính sơn phủ nội và sơn phủ ngoại.

Các chỉ tiêu bắt buộc thử nghiệm của sơn tường dạng nhũ tương theo QCVN 16:2019/BXD gồm chỉ tiêu sau:

 • Độ bền của lớp sơn phủ theo phương pháp cắt ô
 • Độ bền rữa trôi
 • Chu kỳ nóng lạng sơn phủ ngoại thất.

Đây là ba chỉ tiêu quan trọng và thiết yếu nhất của sơn tường được người tiêu dùng quan tâm, nó liên quan đến chất lượng, thời gian sử dụng của sản phẩm.

Đối với chỉ tiêu độ bền của lớp phủ sơn thử theo phương pháp cắt ô (hay tên gọi thông thường độ bám dính) là khả năng bám dính của sơn trên bề mặt sản phẩm khi chịu tác động của vật lên bề mặt, nó bị bong tróc không.

Chỉ tiêu thứ 2 độ bền rửa trôi đối với sản phẩm sơn nhũ tương muốn nói đến thẩm mỹ (về mặt màu sắc) của sản phẩm khi chịu sự tác động của thời tiết nó làm cho lớp màu của lớp sơn bị phai màu đi không…. Cùng như chỉ tiêu chu kỳ nóng lạnh chỉ áp dụng cho sơn ngoài trời: phản ánh được thời gian sử dụng khi chịu sự thay đổi của nhiệt độ, độ ẩm, mưa nắng….

Xem ngay: Thử nghiệm sơn epoxy

Quy trình đánh giá chứng nhận và công bố hợp quy sản phẩm sơn nhũ tương

 Bước 1: Kiểm tra, lấy mẫu

 •  Đoàn đánh giá cùng đại diện doanh nghiệp sẽ tiến hành thử nghiệm tại chỗ các chỉ tiêu cơ bản;
 •  Sau đó đoàn đánh giá sẽ tiến hành lấy mẫu đại điện lô hàng;
 •  Đại diện doanh nghiệp sẽ tiến hành đem mẫu có niêm phong đến phòng thử nghiệm được chỉ định thực hiện các phép thử.

 Bước 2: Hệ thống đảm bảo chất lượng

Doanh nghiệp phải xây dựng, lập thành văn bản, thực hiện, duy trì và thường xuyên nâng cao hiệu lực các điều kiện đảm bảo chất lượng theo yêu cầu quy định nhằm:

 •  Nhận biết các quá trình cần thiết để tạo ra sản phẩm;
 •  Xác định yêu cầu và phương pháp cần thiết để đảm bảo việc thực hiện các yêu cầu và kiểm soát các quá trình này có hiệu lực;
 •  Đo lường và theo dõi các quá trình này;
 •  Thực hiện các hành động cần thiết để đạt yêu cầu đã hoạch định và cải tiến các quá trình này;
 • Trường hợp doanh nghiệp không tự xây dựng hệ thống chất lượng thì cần nhờ tổ chức tư vấn hoặc chuyên gia tư vấn có uy tín.
 • Trường hợp doanh nghiệp có giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015 còn thời hạn hiêu lực thì tại lần đầu tiên khi thực hiện đánh giá chứng nhận, doanh nghiệp không phải đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng, nhưng tuy nhiên doanh nghiệp vẫn phải chịu sự xem xét tới việc duy trì các điều kiện đo lường, thử nghiệm, kiểm soát quá trình sản xuất và kế hoạch chất lượng liên quan tới sản phẩm xin đăng ký chứng nhận.

 Bước 3: Đánh giá chứng nhận sản phẩm sơn nhũ tương 

Sản phẩm sẽ được chứng nhận theo từng chủng loại khi hệ thống đảm bảo chất lượng phù hợp yêu cầu và mẫu điển hình của sản phẩm phù hợp với yêu cầu kỹ thuật. 

Chứng nhận hợp quy sơn nhũ tương tại Opacontrol

 • Chi phí thực hiện thấp, công khai với khách hàng mọi chi phí của quá trình chứng nhận.
 • Thời gian thực hiện nhanh, thuận lợi, bảo mật thông tin trong quá trình chứng nhận.
 • Đội ngũ chuyên gia tư vấn, đánh giá có nhiều kinh nghiệm, trình độ chuyên môn sâu và được đào tạo theo chuẩn mực quốc tế.
 • Hỗ trợ miễn phí các vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm và giải đáp thắc mắc khi cần.
 • Cung cấp miễn phí các văn bản pháp lý, các tiêu chuẩn, quy chuẩn và các tài liệu kỹ thuật có liên quan.

Dịch vụ khác:

Chứng nhận hợp quy cát xây dựng

Chứng nhận hợp quy kính xây dựng

Chứng nhận hợp quy gạch, đá ốp lát

CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG OPACONTROL

Website: https://opacontrol.vn/

Email: opa@opacontrol.vn

Facebook: https://www.facebook.com/opacontrol

SĐT: 024.22061628 - 19000206 - 1800.646480

Tin tức liên quan