Kiểm định chất lượng công trình là gì?

Kiểm định, kiểm soát bảo đảm chất lượng công trình và cấu kiện, vật liệu xây dựng là hoạt động kiểm tra, xác định chất lượng của sản phẩm xây dựng, bộ phận công trình hoặc công trình xây dựng; cấu kiện, vật liệu xây dựng so với yêu cầu của thiết kế và quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, chỉ dẫn kỹ thuật thông qua việc thí nghiệm kết hợp với việc xem xét, đánh giá hiện trạng bằng trực quan.

Opacontrol luôn mong muốn mang lại sự an tâm cho khách hàng. Các danh mục được thực hiện tại Opacontrol chủ yếu như sau:

  • Thí nghiệm cơ lý đất trong phòng thí nghiệm và ngoài hiện trường.
  • Thí nghiệm tại hiện trường, các thử nghiệm không phá hủy.
  • Thí nghiệm thử tải cấu kiện và kết cấu công trình.

Mục tiêu của công tác kiểm định chất lượng công trình xây dựng

- Kiểm định để thay đổi công năng công trình: Thực tế công trình qua sử dụng theo thời gian chúng ta đôi khi cũng cần thay đổi công năng để phù hợp với nhu cầu sử dụng hiện tại như: Chuyển từ văn phòng thành xưởng sản xuất; nhà ở thành văn phòng; nhà ở, văn phòng thành nhà hàng,