Với những sản phẩm ngoài quy chuẩn, doanh nghiệp có cách nào để nâng cao thương hiệu, khẳng định chất lượng với người tiêu dùng?

Doanh nghiệp có thể chứng nhận hợp chuẩn phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn nước ngoài và tiêu chuẩn quốc tế để tự khẳng định chất lượng sản phẩm và thương hiệu của mình với người tiêu dùng. Opa Vietnam có thể giúp xác định loại tiêu chuẩn nào có hiệu lực phù hợp với sản phẩm của Quý doanh nghiệp.