VAI TRÒ CỦA LÃNH ĐẠO TRONG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001

“Lãnh đạo thiết lập sự thống nhất giữa mục đích và phương hướng của tổ chức, cần tạo và duy trì môi trường nội bộ để có thể hoàn toàn lôi cuốn mọi người tham gia để đạt được mục tiêu của tổ chức”

Người lãnh đạo có vai trò rất lớn đối với việc phát triển hệ thống quản lý chất lượng theo bộ tiêu chuẩn ISO 9001 cho doanh nghiệp. Lãnh đạo trong tổ chức cũng là nguyên tắc thứ hai của tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO dựa trên 7 nguyên tắc quản lý chất lượng. Đây là nguyên tắc quan trọng thể hiện sự đồng lòng của lãnh đạo ở các cấp trong việc thiết lập mục tiêu chất lượng, phương án thực hiện trong tổ chức. Nắm vững nguyên tắc lãnh đạo trong tổ chức còn là cơ sở để tạo điều kiện thúc đẩy sự thành công và phát triển lâu dài của doanh nghiệp.

1. Nền tảng của nguyên tắc lãnh đạo

sự lãnh đạo

sự lãnh đạo

Khi áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015, việc duy trì vận hành của cả hệ thống quản lý chất lượng sẽ cần bỏ ra nhiều công sức. Trong đó, vai trò của lãnh đạo và quản lý sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc áp dụng, vận hành và đo lường mức độ thành công của ISO 9001. Đặc biệt, khi áp dụng khi thực hiện mục tiêu chất lượng, cần có sự đồng lồng của toàn bộ tổ chức. Do đó, nguyên tắc lãnh đạo phải được đề cao để người lãnh đạo có thể dồn toàn bộ công sức vào các hoạt động cải tiến chất lượng của tổ chức.

Để đạt được nguyên tắc lãnh đạo, nhà quản trị cần có phương pháp, có nguồn lực để thực hiện, giải quyết những khó khăn, hướng tới mục tiêu cuối cùng của quản lý chất lượng. Điều đó sẽ giúp tổ chức thống nhất về mục tiêu chất lượng, tránh việc thực hiện không đồng nhất gây mâu thuẫn giữa các phòng ban, gây ra sự trì trệ trong hoạt động của doanh nghiệp.

2. Vai trò của lãnh đạo

Thông qua sự lãnh đạo và các hành động, lãnh đạo cao nhất tạo ra môi trường để huy động mọi người tham gia và để hệ thống chất lượng hoạt động có hiệu lực. Lãnh đạo cấp cao nhất có thể sử dụng các nguyên tắc của quản lý chất lượng làm cơ sở cho vai trò của họ, đó là:

 • Thiết lập và duy trì chính sách và mục tiêu chất lượng của tổ chức
 • Phổ biến chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng trong toàn bộ tổ chức để nâng cao nhận thức, động viên và huy động tham gia
 • Đảm bảo toàn bộ tổ chức hướng vào các yêu cầu của khách hàng
 • Đảm bảo các quá trình thích hợp được thực hiện để tạo khả năng đáp ứng được yêu cầu của khách hàng và các bên quan tâm và đạt được mục tiêu chất lượng
 • Đảm bảo thiết lập, thực thi và duy trì một hệ thống quản lý chất lượng có hiệu lực và hiệu quả để đạt được các mục tiêu chất lượng đó
 • Đảm bảo có sẵn các nguồn lực cần thiết
 • Xem xét định kỳ hệ thống quản lý chất lượng
 • Quyết định các hành động đối với chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng
 • Quyết định các hành động cải tiến hệ thống quản lý chất lượng

3. Các phong cách lãnh đạo

 • Chuyên quyền: Mạnh mẽ, hướng tới kết quả, làm cho mọi việc có thể diễn ra
 • Lôi cuốn: Có cá tính sôi nổi, người lãnh đạo qua tấm gương của chính mình
 • Quan liêu: Luôn theo nguyên tắc và đảm bảo mọi người khác cũng như vậy
 • Dân chủ: Chủ động để cấp dưới tham gia vào quá trình ra quyết định
 • Để mặc: Để nhân viên hoàn toàn tự do trong cách đạt tới các kết quả
 • Giúp đỡ: Hỗ trợ nhân viên một cách tình cảm và chuyên nghiệp

Không có phong cách nào là tốt nhất, tùy vào các điều kiện khác nhau sẽ cần phong cách lãnh đạo, quản lý khác nhau. Những người khác nhau sẽ phản ứng tích cực hơn đối với các cách tiếp cận khác nhau.

Tóm lại vai trò của lãnh đạo và quản lý phải là người làm gương, tạo và duy trì hình ảnh gắn liền với mục tiêu của tổ chức và thống nhất các hoạt động trong tổ chức từ trên xuống dưới. Ngoài ra, khi thực hiện nguyên tắc lãnh đạo, nhà quản trị cần thiết lập một tầm nhìn rõ ràng về tương lai của tổ chức, từ đó thúc đẩy sự phát triển của tổ chức thông qua việc thực hiện các quy trình chất lượng một cách triệt để.

Bài viết khác:

Đánh giá nội bộ là gì

Vai trò của quản lý chất lượng với phát triển thương hiệu

 

CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG OPACONTROL

Website: https://opacontrol.vn/

Email: opa@opacontrol.vn

Facebook: https://www.facebook.com/opacontrol

SĐT: 1800.646480