ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH PEST TRONG ISO 9001:2015

Bài viết này Opacontrol sẽ chia sẻ kiến thức về Pest, bao gồm khái niệm pest là gì, phân tích pest chi tiết và ứng dụng phân tích pest trong iso 9001:2015 cho quý vị tham khảo.

1. Khái niệm pest là gì

PEST là viết tắt của phân tích các yếu tố bên ngoài có lợi khi tiến hành nghiên cứu trước khi bắt đầu một dự án mới hoặc để giúp tiến hành nghiên cứu thị trường . Những yếu tố này là:

 • Chính trị - Luật pháp, các vấn đề toàn cầu, luật pháp và các quy định có thể có ảnh hưởng đến doanh nghiệp của bạn ngay lập tức hoặc trong tương lai.
 • Kinh tế - Thuế, lãi suất, lạm phát, thị trường chứng khoán và niềm tin của người tiêu dùng đều cần được tính đến.
 • Xã hội - Những thay đổi trong lối sống và xu hướng mua hàng, phương tiện truyền thông, các sự kiện lớn, đạo đức, quảng cáo và các yếu tố công khai.
 • Công nghệ - Đổi mới, tiếp cận công nghệ, cấp phép và bằng sáng chế, sản xuất, tài trợ nghiên cứu, truyền thông toàn cầu.

PEST cũng có thể được gọi là PESTLE bao gồm các yếu tố khác như:

 • Pháp lý - Pháp luật đã được đề xuất và có thể có hiệu lực và bất kỳ luật pháp nào được thông qua.
 • Môi trường - Các vấn đề môi trường ở địa phương hoặc toàn cầu và các yếu tố chính trị xã hội của họ.

Chiến lược này nhắm trực tiếp hơn vào các yếu tố môi trường vĩ mô bên ngoài có thể ảnh hưởng đến vị trí doanh nghiệp của bạn, lý do đằng sau sự tăng trưởng hoặc suy giảm của thị trường và cũng xác định hướng đi mới cho toàn bộ doanh nghiệp.

PEST là gì

PEST là gì

Tham khảo ngay:

Kaizen, s5 là gì trong văn hóa quản lý doanh nghiệp

Vai trò của khách hàng trong công thức 6 sigma

2. Phân tích PEST trong ISO 9001:2015

PEST là viết tắt của các yếu tố chính trị, kinh tế, xã hội và công nghệ có thể ảnh hưởng đến chiến lược của tổ chức. Để hiểu rõ hơn bối cảnh của tổ chức, nên tiến hành phân tích PEST trong iso 9001 - phân tích các điều kiện khác nhau ảnh hưởng đến tổ chức trong môi trường kinh doanh nơi nó hoạt động. Phân tích này xem xét môi trường vĩ mô của một tổ chức và là một công cụ hữu ích để hiểu môi trường kinh doanh hoạt động như thế nào và ảnh hưởng đến QMS. Một môi trường kinh doanh sẽ được phân tích bởi các sản phẩm, kỳ vọng của khách hàng, các hoạt động của tổ chức, v.v. Và chúng được xem xét thông qua bốn quan điểm khác nhau: chính trị, kinh tế, xã hội và công nghệ.

Phân tích PEST xác định các yếu tố bên ngoài có thể thay đổi và trong khi thay đổi có ảnh hưởng hoặc ảnh hưởng đến tổ chức và hoạt động của nó. Mỗi yếu tố (chính trị, kinh tế, xã hội và công nghệ) được sử dụng để đánh giá mức độ ảnh hưởng của môi trường kinh doanh về khả năng của tổ chức để cung cấp một sản phẩm theo mong đợi của khách hàng. Mặt khác, tổ chức không thể ảnh hưởng đến các yếu tố này nhưng phải cố gắng thích nghi với chúng. Các đầu ra của phân tích PEST sẽ được sử dụng làm cơ hội và mối đe dọa cho phân tích SWOT sau này, sẽ được thảo luận sau. Phân tích PEST cũng có thể được mở rộng đến bảy hoặc thậm chí nhiều yếu tố: sinh thái (hoặc môi trường), lập pháp (hoặc pháp lý) và phân tích ngành, sử dụng tên phân tích PESTELI. Nhưng tôi sẽ tập trung vào bốn yếu tố chính.

Phân tích PEST trong ISO 9001:2015

Phân tích PEST trong ISO 9001:2015

Bốn thông số để phân tích khác nhau về tầm quan trọng và ảnh hưởng tùy thuộc vào loại hình tổ chức, môi trường kinh doanh và hoạt động của nó. Ví dụ, một công ty phát triển phần mềm nên mở rộng quy mô hơn cho công nghệ trong khi một hiệp hội tự nguyện ở một quốc gia đang phát triển nên chú ý nhiều hơn đến các điều kiện chính trị.

Yếu tố chính trị

Các yếu tố chính trị bao gồm các quy định của chính phủ và các yếu tố pháp lý có thể ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh. Các vấn đề như ổn định chính trị, quy định thương mại, quy định về sản xuất, quy định an toàn và luật lao động sẽ được đánh giá về ảnh hưởng của chúng đối với QMS. Các yếu tố ví dụ khác là

 • Các vấn đề sinh thái/môi trường
 • Luật hiện hành
 • Luật dự kiến trong tương lai
 • Luật pháp quốc tế (ảnh hưởng toàn cầu)
 • Cơ quan quản lý và quy trình
 • Chính sách, điều khoản và thay đổi của chính phủ
 • Tài trợ, tài trợ và sáng kiến
 • Các nhóm vận động hành lang thị trường
 • Chiến tranh và xung đột

Những yếu tố này có thể có ảnh hưởng đáng kể đến việc xác định các quy trình, tài nguyên của chúng và các biện pháp kiểm soát cần thiết của chúng. Những yếu tố này có thể quyết định việc thực hiện các quy trình và hoạt động hoặc có thể yêu cầu thông số kỹ thuật sản phẩm. Các ví dụ điển hình khác về một yếu tố là tài trợ công việc và quyền giữa các vùng khác nhau ở các khu vực khác nhau trên thế giới ảnh hưởng đến sự sẵn có hoặc chi phí của nguồn nhân lực và ngành y tế, khi một nhà sản xuất phải thực hiện các quy định địa phương hoặc khu vực ở mỗi quốc gia hoặc khu vực nơi họ đang tiếp thị các thiết bị của mình.

 Yếu tố kinh tế

Các yếu tố kinh tế đánh giá các vấn đề chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến dòng tiền, chu kỳ kinh doanh và bất kỳ quyết định quan trọng nào liên quan đến định hướng của tổ chức. Ở đây chúng ta có thể tìm thấy các yếu tố như tăng trưởng kinh tế, tỷ lệ thất nghiệp, lạm phát và lãi suất. Một số ví dụ khác là:

 • Nền kinh tế và xu hướng quốc gia
 • Vấn đề thuế chung
 • Thuế đối với các hoạt động, sản phẩm, dịch vụ
 • Tính thời vụ
 • Vấn đề thời tiết
 • Chu kỳ thị trường và thương mại
 • Các yếu tố ngành cụ thể
 • Trình điều khiển người dùng khách hàng/người dùng cuối
 • Lãi suất và tỷ giá hối đoái
 • Các vấn đề thương mại và tiền tệ quốc tế 

Một ví dụ điển hình khác là cuộc khủng hoảng kinh tế lớn năm 2008, khi nhiều công ty trải qua sự suy giảm trong kinh doanh của họ. Điều này dẫn đến việc hủy bỏ hoặc trì hoãn nhiều kế hoạch và phát triển cho các sản phẩm mới.

Yếu tố xã hội

Các yếu tố xã hội đại diện cho môi trường kinh tế xã hội của các thị trường nơi tổ chức hoạt động. Các yếu tố xã hội ảnh hưởng đến cách một tổ chức nhận thức về những người quan tâm và các bên quan tâm, nhu cầu và kỳ vọng của họ (điều 4.2 của Tiêu chuẩn ISO 9001) và hiểu các yếu tố xã hội giúp tổ chức đảm bảo đáp ứng những nhu cầu và mong đợi đó bằng cách cung cấp các sản phẩm và dịch vụ phù hợp. 

 • Xu hướng lối sống
 • Xu hướng nhân khẩu học
 • Thái độ và ý kiến của người tiêu dùng
 • Dạng xem phương tiện
 • Những thay đổi trong luật ảnh hưởng đến hành vi xã hội
 • Hình ảnh của tổ chức
 • Mô hình mua hàng tiêu dùng
 • Thời trang và hình mẫu
 • Các sự kiện và ảnh hưởng lớn
 • Truy cập và xu hướng mua hàng
 • Yếu tố dân tộc/tôn giáo
 • Quảng cáo và công khai
 • Vấn đề đạo đức

Xu hướng lối sống là một ví dụ điển hình về cách thay đổi lối sống có thể thay đổi quy trình hình thành của một sản phẩm - ngày nay mọi người mua sắm trực tuyến để sản phẩm được giao trực tiếp đến nhà của họ thay vì đi ra ngoài cửa hàng. Kết quả là thương mại điện tử đang bùng nổ. Thực tế này thúc đẩy nhiều tổ chức thay đổi quy trình thực hiện và áp dụng các kênh phân phối mới.

Yếu tố công nghệ trong phân tích pest

Các yếu tố công nghệ có thể có ảnh hưởng đáng kể đến kỳ vọng của khách hàng, đối với các sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp, và do đó đối với các quy trình và cách sản phẩm được thực hiện. Và trong các yếu tố công nghệ thế giới ngày nay là những yếu tố đang thay đổi nhanh nhất. Một tổ chức có khả năng phát hiện và xác định và phản ứng với những thay đổi này nhanh hơn có lợi thế trên thị trường của mình. Ví dụ cho các yếu tố công nghệ là

 • Phát triển công nghệ cạnh tranh
 • Công nghệ liên quan/phụ thuộc
 • Công nghệ/giải pháp thay thế
 • Sự trưởng thành của công nghệ
 • Thông tin và truyền thông
 • Cơ chế mua hàng tiêu dùng
 • Luật công nghệ
 • Tiềm năng đổi mới sáng tạo
 • Truy cập công nghệ, cấp phép, bằng sáng chế
 • Vấn đề sở hữu trí tuệ
 • Truyền thông toàn cầu
 • Sử dụng phương tiện truyền thông xã hội
 • Sự trưởng thành của tổ chức

 

CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG OPACONTROL

Website: https://opacontrol.vn/

Email: opa@opacontrol.vn

Facebook:https://www.facebook.com/opacontrol

SĐT: 1800.646480

Tin khác

Cát tự nhiên có cần phải chứng nhận hợp quy theo QCVN16:2023/BXD không

Có cần phải chứng nhận hợp quy cát tự nhiên theo Quy chuẩn QCVN 16:2023/BXD...

Bóng đèn huỳnh quang một đầu là gì? Có cần phải chứng nhận hợp quy không

Bóng đèn huỳnh quang một đầu là gì? Yêu cầu kỹ thuật với mức đo thủy ngân...

Kiểm tra mác bê tông | Xác định cường độ chịu nén của bê tông

Mác bê tông không chỉ đơn thuần là con số, mà còn là biểu tượng của sức mạnh...

Tiêu chuẩn chung bê tông cốt thép là gì| Những yêu cầu quyết định chất lượng

Bê tông cốt thép có rất nhiều tiêu chuẩn quy định về chất lượng, trước khi đi...

Khái niệm cao su chịu dầu? Cao su chịu dầu trên thị trường ngày nay

Cao su chịu dầu là sản phẩm được sản xuất từ 1 trong 3 cao su tổng hợp NBR,...

Sử dụng tấm xi măng làm vật liệu lót sàn, tường, vách ngăn

tấm xi măng là loại tấm khổ lớn có kích thước quy định, cấu tạo gồm xi măng...