THÔNG BÁO THAY ĐỔI TÊN, MẪU CON DẤU VÀ WEBSITE CÔNG TY

Kính gửi: Quý Cơ quan/ Quý khách hàng/ Quý đối tác

Công ty TNHH Chứng nhận và Kiểm định chất lượng Opacontrol xin trân trọng thông báo tới Quý Cơ quan/ Quý khách hàng/ Quý đối tác về việc đổi tên, mẫu con dấu và website Công ty như sau:

- Tên Công ty: Công ty TNHH Chứng nhận và Kiểm định Chất lượng Opacontrol

- Website: www.opacontrol.vn

Công ty TNHH Chứng nhận và Kiểm định chất lượng Opacontrol xin thông báo để các Quý Cơ quan/ Quý khách hàng/ Quý đối tác được biết và phối hợp thực hiện.

Trân trọng./.