Thông báo những thay đổi trong QCVN 16:2017/BXD đối với khách hàng chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng.

Kính gửi quý khách hàng đang sử dụng dịch vụ chứng nhận hợp quy Vật liệu xây dựng của Opa Vietnam CE một vài thông báo sau đây:

1. Đối với các sản phẩm tiếp tục được duy trì trong QCVN 16:2017/BXD: Theo Khoản 1, điều 8 của thông tư 10/2017/TT-BXD (ban hành QCVN 16:2017/BXD): "Đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hàng hóa vật liệu xây dựng đã được cấp Giấy chứng nhận hợp quy phù hợp QCVN 16:2014/BXD trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thì được phép sử dụng Giấy chứng nhận hợp quy và dấu hợp quy cho đến khi hết hiệu lực của Giấy chứng nhận đó". Như vậy, tốt nhất quý khách hàng nên duy trì tiếp chứng chỉ cũ để tránh phát sinh thêm chi phí.

Trường hợp quý Khách Hàng vẫn muốn chuyển đổi (cập nhật) sang chứng nhận theo QCVN 16:2017/BXD (ví dụ sản phẩm gạch bê tông, sơn tường dạng nhũ tương):

- Quý khách hàng đăng ký chuyển đổi cùng với đợt đánh giá giám sát: Không thu thêm chi phí chứng nhận chuyển đổi.

- Quý khách hàng đăng ký chuyển đổi khác đợt đánh giá giám sát: thu thêm 2tr tiền phí chứng nhận chuyển đổi.

Lưu ý:

- Thời hạn của Giấy chứng nhận mới có thời hạn trùng với giấy chứng nhận theo QCVN 16:2014/BXD.

- Phương án lấy mẫu như cũ.

 2. Khi khách hàng Chứng nhận hợp quy Vật liệu xây dựng muốn chuyển đổi sang chứng nhận hợp chuẩn:

 - Thông báo cho khách hàng rằng VNCE tiếp tục duy trì miễn phí chứng chỉ hợp quy đã cấp cho Khách hàng.

- Khách hàng đăng ký chuyển đổi cùng với đợt đánh giá giám sát: Không thu thêm chi phí chứng nhận chuyển đổi.

- KH đăng ký chuyển đổi khác đợt đánh giá giám sát: thu thêm 2tr tiền phí chứng nhận chuyển đổi.

Lưu ý:

- Thời hạn của Giấy chứng nhận mới có thời hạn trùng với giấy chứng nhận hợp quy đã cấp.

- Nếu đã thử nghiệm hợp quy thì hợp chuẩn chỉ thử những chỉ tiêu còn thiếu.

- Phương án lấy mẫu: như hợp quy.

Mọi thắc mắc xin liên hệ 1800.6083 để được hỗ trợ 24/7.

 

Tin khác

Kiểm tra mối hàn bằng phương pháp không phá hủy

Kiểm tra mối hàn bằng phương pháp không phá hủy.

NHỮNG ĐIỂM THAY ĐỔI CƠ BẢN CỦA TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015

Tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015 được ban hành và áp dụng từ ngày 15/9/2015...

Nghị định số 127/2014/NĐ-CP quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

Nghị định số 127/2014/NĐ-CP quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ...

Thông tư số 19/2016/TT-BYT hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động

thông tư số 19/2016/TT-BYT hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe...

Thông tư 23/1999/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ giảm giờ làm việc trong tuần doanh nghiệp Nhà nước

Thông tư 23/1999/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ giảm giờ làm việc...

Thông tư 10/1998/TT-BLĐTBXH chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân

Thông tư 10/1998/TT-BLĐTBXH chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân