Tại Sao Doanh Nghiệp Cần Phải Làm Quan Trắc Môi Trường?

Quan trắc môi trường là gì?

Quan trắc môi trường là hoạt động không thể thiếu trong việc quản lý và bảo vệ môi trường, là hoạt động theo dõi một cách liên tục, định kỳ, đột xuất, có hệ thống về thành phần môi trường, các nguyên nhân ảnh hưởng tới môi trường, chất thải nhằm cung cấp thông tin đánh giá hiện trạng môi trường. Việc này giúp doanh nghiệp theo dõi cụ thể những ảnh hưởng trong quá trình hoạt động, đưa ra các đề xuất góp phần bảo vệ môi trường một cách hiệu quả.

Tham khảo ngay:

iso 9001 iso 14001

Chứng nhận hợp quy cát xây dựng

Vai trò của quan trắc môi trường

  • Giúp theo dõi được những biến đổi của môi trường, loại bỏ nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, đồng thời đưa ra những biện pháp cho những nơi có nguy cơ hoặc những nơi đang xảy ra tình trạng ô nhiễm.

  • Giúp lưu giữ tất cả thông tin cần thiết trong quá trình quan trắc để tiến hành xây dựng cơ sở dữ liệu.

  • Hướng tới một môi trường xanh – sạch trong tương lai.

Quan trắc môi trường opa

 

 

quan trắc môi trường là gì

Quy định về quan trắc môi trường

Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT có 10 Chương 47 Điều quy định 08 nội dung liên quan về quan trắc môi trường gồm:

Kỹ thuật quan trắc môi trường đối với chất lượng không khí xung quanh, tiếng ồn và độ rung, nước mặt, nước dưới đất, nước biển, nước mưa, đất, trầm tích.

Kỹ thuật quan trắc các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân huỷ (POP) theo quy định của Công ước Stockholm và nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hoá, thiết bị có chứa POP.

Đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường

Các yêu cầu cơ bản và đặc tính kỹ thuật của trạm quan trắc chất lượng nước mặt và chất lượng không khí xung quanh tự động, liên tục.

Các yêu cầu cơ bản và đặc tính kỹ thuật của hệ thống quan trắc nước thải và khí thải tự động, liên tục.

Yêu cầu về việc nhận, truyền và quản lý dữ liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục.

Quản lý, cung cấp và chia sẻ thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường.

Quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường:

Quản lý môi trường -> Nhu cầu thông tin -> Chương trình quan trắc -> Thiết kế mạng lưới -> Lấy mẫu và quan trắc tại hiện trường -> Phân tích trong phòng thử nghiệm -> Xử lý số liệu -> Phân tích số liệu -> Báo cáo -> Sử dụng thông tin.

Xem thêm: Quy trình chứng nhận hợp chuẩn cửa sổ

Phân loại quan trắc môi trường

Quan trắc môi trường nước:

Quan trắc môi trường nước

 

Quan trắc môi trường nước

Theo quy định tại thông tư 24/2017/TT-BTNMT được Bộ Tài Nguyên Môi Trường ban hành, quan trắc môi trường nước gồm quá trình đo đạc, đánh giá về chất lượng nước ở tất cả các lĩnh vực và loại hình như môi trường nước mặt, môi trường nước dưới đất, môi trường nước biển.

Quan trắc môi trường tiếng ồn:

Quan trắc môi trường tiếng ồn

 

Quan trắc môi trường tiếng ồn

Theo thông tư số 28/2011/TT-BTNMT quy định về quy định như sau: xác định mức độ ồn ảnh hưởng đến sức khoẻ cộng đồng theo các tiêu chuẩn cho phép và phân biệt nhóm các loại tiếng ồn. Dựa vào đó đưa ra những đánh giá, tác động về ô nhiễm tiếng ồn đến môi trường.

Khu vực cần đo tiếng ồn:

  • Bệnh viện, thư viện, nhà trẻ, trường học

  • Khu dân cư, nhà ở, cơ quan hành chính, khách sạn

  • Khu vực thương mại

  • Khu vực sản xuất nằm trong khu dân cư.

Tần suất quan trắc tuỳ thuộc vào yêu cầu của cơ quan quản lý chương trình quan trắc, kinh phí và mục đích của chương trình quan trắc, tối thiểu 04 lần/năm.

Quan trắc môi trường không khí

Trước khi lựa chọn vị trí, địa điểm phải tìm hiểu, khảo sát các nguồn thải gây ra ô nhiễm môi trường không khí xung quanh tại khu vực cần quan trắc.

Các lưu ý khi xác định vị trí ở các điểm quan trắc không khí xung quanh:

Điều kiện thời tiết: hướng gió, tốc độ gió, bức xạ mặt trời, độ ẩm và nhiệt độ không khí.

Điều kiện địa hình: địa hình nơi quan trắc phải thuận tiện, thông thoáng và đại diện cho khu vực quan tâm.

Tần suất quan trắc nền: tối thiểu 01 lần/tháng

Tần suất quan trắc tác động: tối thiểu 06 lần/năm.

Tổng kết:

Dịch vụ quan trắc môi trường tại OPAcontrol giúp doanh nghiệp đo đạc, phân tích môi trường không khí xung quanh, khí thải, đo đạc, phân tích nước thải, đo đạc phân tích nước mặt, vận hành thử nghiệm hệ thống. Đưa ra kết quả phân tích quan trắc môi trường chính xác nhất.

Dịch vụ trọn gói, giá cả cạnh trạnh.

Để hỗ trợ và giải đáp các thắc mắc vui lòng liên hệ thông tin:

 

CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG OPACONTROL

Website: https://opacontrol.vn/

Email: opa@opacontrol.vn

Facebook: https://www.facebook.com/opacontrol

SĐT: 024.22061628 - 19000206 - 1800.646480