Sức khoẻ nghề nghiệp

Vai trò quan trọng mang lại sự phát triển và hưng thịnh của mỗi doanh nghiệp đó là người lao động. Vậy nên các công ty luôn quan tâm và có hướng chăm sóc tới vấn đề sức khoẻ cho doanh nghiệp. Dưới đây cung cấp tổng quan góc nhìn về sức khoẻ an toàn cho doanh nghiệp hướng đến giá trị của chứng nhận ISO 45001.

An toàn sức khoẻ nghề nghiệp là gì?

an toàn sức khỏe nghề nghiệp

Đây là mục tiêu mà các doanh nghiệp chú trọng. Thực hiện các phương án, biện pháp nhằm bảo vệ người lao động khỏi các yếu tố nguy hại, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khoẻ, tâm lý, tính mạng con người trong quá trình làm việc.

Sự an toàn được thực hiện tốt khi các doanh nghiệp có hệ thống quản lý an toàn sức khoẻ hiệu quả. Trong hệ thống này người lao động có thể làm việc, lao động trong môi trường an toàn, lành mạnh. Cụ thể tiêu chuẩn đáp ứng được và phù hợp là tiêu chuẩn ISO 45001

Các tiêu chí ISO 45001

Tiêu chí

ISO 45001:2018

Cơ quan ban hành

ISO 45001 được ban hành bởi Uỷ Ban Tiêu chuẩn hoá quốc tế

Năm ra đời

2018

Phạm vi

Tiêu chuẩn quốc tế

Áp dụng phổ biến trong 165 nước thành viên của Ủy Ban ISO

Cấu trúc tiêu chuẩn

Được xây dựng dựa trên hệ thống cấu trúc ISO cao – ISO Hight Level Structure

Xác định bối cảnh

Yêu cầu bối cảnh nội bộ và bên ngoài

Xác định rõ nhu cầu và mong đợi của người tiêu dùng

Tập trung vào nhu cầu, mong đợi của người lao động và sự tham gia của người lao động

Sự tham gia và tham vấn của người lao động

Nêu rõ yêu cầu về việc tham gia của người lao động

Quản lý rủi ro và cơ hội

Đưa ra các yêu cầu về nhận diện rủi ro, cơ hội và lên kế hoạch các quá trình để hạn chế rủi ro có thể xảy ra, tận dụng được cơ hội

Cam kết của lãnh đạo

Nhấn mạnh vào sự tham gia tích cực và chịu trách nhiệm về tính hiệu quả của hệ thống quản lý an toàn sức khoẻ nghề nghiệp của lãnh đạo cao nhất

 

Tiêu chuẩn ISO 45001:2018 liên quan với các tiêu chuẩn khác như thế nào ?

ISO 45001 tương thích cấu trúc với các tiêu chuẩn hệ thống quản lý ISO khác như ISO 9001:2015ISO 14001:2015

Trong quá trình xây dựng tiêu chuẩn, nội dung của các tiêu chuẩn quốc tế khác cũng được xem xét. Khi tiêu chuẩn được công bố, những tổ chức áp dụng tiêu chuẩn này sẽ thấy phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn khác. Điều này sẽ giúp cho việc chuyển đổi khá dễ dàng đồng thời tạo sự liên kết và tích hợp với các yêu cầu khác.

Để biết thêm thông tin chi tiết về các dịch vụ chứng nhận, kiểm định, vui lòng liên hệ với chúng tôi - công ty TNHH Chứng Nhận và KIểm Định Chất Lượng Opacontrol. Hotline:1900.0206 hoặc qua email opa@opacontrol.vn

CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG OPACONTROL

Website: https://opacontrol.vn/

Email: opa@opacontrol.vn

Facebook: https://www.facebook.com/opacontrol

SĐT: 024.22061628 - 19000206 - 1800.646480