SỰ QUAN TRỌNG CỦA VIỆC THỬ NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Chất lượng của các loại vật liệu là tiền đề tạo nên chất lượng của một công trình xây dựng. Bởi vậy việc sử dụng các loại vật liệu đạt tiêu chuẩn là yêu cầu bắt buộc trong xây dựng. Cũng Theo quy định chuẩn của Bộ Xây Dựng thì tất cả các loại vật liệu trước khi đưa vào thi công đều phải kiểm tra chất lượng và sự phù hợp với thiết kế được duyệt cũng như được chủ đầu tư và đơn vị tư vấn giám sát thi công công trình đồng ý.

THỬ NGHIỆM VLXD LÀ GÌ?

Thử nghiệm vật liệu xây dựng (Construction Materials Testing - CMT) là thử nghiệm vật liệu được sử dụng để xây dựng các dự án mới, thêm vào các dự án hiện có hoặc sửa đổi các dự án xây dựng hiện có. Các dịch vụ liên quan đến một quy trình CMT toàn diện phụ thuộc rất nhiều vào dự án, khu đất và phạm vi dịch vụ. Chúng bao gồm đào đắp, nền móng nông và sâu, kiểm tra bê tông phá hủy và không phá hủy, quan sát kết cấu gỗ, khối xây kết cấu, kết cấu thép, sơn phủ chống cháy, hệ thống cách nhiệt và hoàn thiện bên ngoài, đánh giá và thử nghiệm mái lợp và đánh giá mặt đường nhựa và thử nghiệm các vật liệu nội thất, ...

Như vậy, thử nghiệm vật liệu là bước tiền đề trong mỗi công trình xây dựng, trước khi được phê duyệt và thi công. Tại Viêt Nam, chứng nhận và công bố hợp quy được quy định tại QCVN 16:2019/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.

TẠI SAO THỬ NGHIỆM VLXD LẠI QUAN TRỌNG?

Thử nghiệm VLXD rất quan trọng đối với khả năng tồn tại và an toàn của một dự án xây dựng. CMT có thể tiết lộ bất kỳ vấn đề nào liên quan đến chất lượng công trình. Nó có thể làm nổi bật những rủi ro trong tương lai, giúp phân loại địa điểm xây dựng và hỗ trợ đưa ra các quyết định về kỹ thuật. Nếu không có CMT, các kỹ sư và nhà xây dựng có thể không biết chất lượng công trình có đáp ứng yêu cầu hay không. 

Thử nghiệm vật liệu xây dựng cũng là một yêu cầu quy định đối với hầu hết các dự án quy mô lớn. Các thông số kỹ thuật và giám sát quản lý khác nhau giữa các vùng, nhưng một số tổ chức giám sát được trích dẫn nhiều nhất ở Việt Nam bao gồm ASTM, TCVN. Để luôn tuân thủ, các nhà quản lý dự án phải làm việc với các chuyên gia CMT có trình độ, được cấp phép trước khi bắt đầu công việc.

Việc thử nghiệm vật liệu xây dựng có thể là: 

Lợi ích của việc thử nghiệm: 

  • Là một phần của hệ thống kiểm soát chất lượng. 
  • Để xác minh rằng vật liệu tuân thủ các đặc điểm kỹ thuật được yêu cầu. 
  • Để đạt được chứng nhận. 
  • Để chứng minh sự tuân thủ các yêu cầu của pháp luật, chẳng hạn như các quy định của tòa nhà. 

Để được tư vấn và kiểm tra chất lượng một cách tốt nhất hãy liên hệ với chúng tôi  công ty TNHH Chứng Nhận Và Kiểm Định Chất Lượng Opacontrol qua hotline 1800.646480 hoặc email opa@opacontrol.vn