RỦI RO LÀ GÌ? TƯ DUY RỦI RO TRONG ISO 9001:2015

Rủi ro là gì ? Tư duy dựa trên rủi ro là một trong những thay đổi quan trọng của phiên bản ISO 9001:2015. Sử dụng chu trình PDCA và tập trung vào tư duy rủi ro để kịp thời phát hiện và ngăn chặn các rủi ro không mong muốn.

Rủi ro là gì

Rủi ro là gì ?

 • Tiêu chuẩn iso 9001:2015 định nghĩa rủi ro là “ảnh hưởng của sự không chắc chắn đến kết quả mong đợi”
 • Có hai loại rủi ro có sẳn với hệ thống – tích cực và tiêu cực
 • Đó là các đặc tính được tích hợp sẵn với tất cả các hệ thống, quy trình và chức năng.
 • RBT đảm bảo những rủi ro này được xác định, xem xét và loại bỏ hoặc kiểm soát trong suốt quá trình thiết kế và sử dụng QMS
 • Đó là điều mà tất cả chúng ta đều làm một cách tự động và thường không có ý thức trong cuộc sống hàng ngày và nó biến hành động phòng ngừa trở thành một phần của thói quen.
 • Ví dụ: nếu tôi có chuyến bay thì tôi dự định đến sân bay ít nhất 30 đến 40 phút trước giờ bay và cân nhăc tất cả các sự kiện mong muốn hoặc không mong muốn có thể xảy ra trong suốt hành trình (từ nhà đến sân bay) như mưa, tắc đường, đổ xăng, thủng, thời gian nhận phòng,v.v.
 • Đây là một phần của phương pháp tiếp cận theo quy trình của ISO 9001:2015
 • Tất cả các quá trình có khả năng xảy ra khác nhau liên quan đến ảnh hưởng của độ không đảm bảo.
 • Một số quy trình cần lập kế hoạch giảm thiểu, kiểm soát cẩn thận và hiệu quả hơn những quy trình khác.

Tại sao sử dụng RBT ?

Bằng cách xem xét rủi ro trong toàn bộ hệ thống và tất cả các quá trình, khả năng đặt được các mục tiêu đã nêu sẽ được cải thiện, đầu ra nhất quá hơn và khách hàng có thể tin tưởng rằng họ sẽ nhận được sản phẩm hoặc dịch vụ mong đợi.

Lợi ích của RBT

 • Nó cải thiện việc quản lý và thiết lập văn hóa chủ động, cải tiến
 • RBT hỗ trợ tuân thủ luật định và quy định.
 • Nó đảm bảo tính nhất quán của chất lượng sản phẩm và dịch vụ
 • Ngoài ra, cải thiện sự tự tin và sự hài lòng của khách hàng.

Tư duy dựa trên rủi ro (Rist Based Thinking- RBT) là gì ?

Rist Based Thinking- RBT

Rist Based Thinking- RBT

 • Tư duy dựa trên rủi ro đảm bảo những rủi ro này được xác định, xem xét và kiểm soát trong suốt quá trình thiết kế và sử dụng hệ thống quản lý chất lượng.
 • Đây là một trong những thay đổi lớn trong tiêu chuẩn iso 9001:2015 được cập nhật.
 • Nó được sử dụng để thiết lập một cách tiếp cận có hệ thống để xem xét rủi ro và hành động trước khi sự việc xảy ra thay vì hành động sau khi sự việc xảy ra.
 • Vì vậy, nó là một khía cạnh phòng ngừa của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 QMS mới chứ không phải là một cách tiếp cận phản ứng.

Một trong những thay đổi quan trọng của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là thiết lập cách tiếp cận có hệ thống đối với rủi ro, thay vì xử lý nó như là một thành phần của một hệ thống quản lý chất lượng. Trong các phiên bản trước đó của tiêu chuẩn ISO 9001, một điều khoản về hành động phòng ngừa đã được tách ra. Trong phiên bản mới rủi ro được xem xét xuyên suốt tiêu chuẩn. Bằng phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro, một tổ chức,một doanh nghiệp trở nên chủ động hơn là chỉ phản ứng, ngăn chặn hoặc làm giảm tác dụng không mong muốn và thúc đẩy cải tiến liên tục. 


Khi một hệ thống quản lý dựa trên rủi ro, thì hành động phòng ngừa sẽ là tự động. Tư duy dựa trên rủi ro (Risk based thinking) là điều mà tất cả chúng ta làm tự động và thường làm theo tiềm thức. Ví dụ nếu ta muốn vượt qua một con đường ta phải nhìn xe cộ trước khi ta bắt đầu. Ta sẽ không đi đằng trước một chiếc xe hơi đang di chuyển.

Các khái niệm rủi ro luôn xuyên suốt trong ISO 9001 - sửa đổi này làm cho nó rõ ràng hơn và đặt nó vào trong toàn bộ hệ thống quản lý. Các rủi ro được xem xét ngay từ đầu và trong suốt tiêu chuẩn trở thành phần hành động phòng ngừa của hoạch định chiến lược cũng như các hoạt động điều hành và xem xét. Suy nghĩ dựa trên rủi ro đã được trở thành một phần của cách tiếp cận quá trình. Rủi ro thường được nghĩ theo hướng tiêu cực.

Nhưng suy nghĩ dựa trên rủi ro lại có thể giúp xác định các cơ hội. Cơ hội không phải luôn luôn liên quan trực tiếp đến rủi ro, nhưng nó luôn luôn liên quan đến các mục tiêu. Bằng cách xem xét một tình huống có thể xác định được cơ hội để cải tiến. Các cơ hội cải tiến: một tàu điện ngầm hàng đầu trực thuộc ngay dưới đường, đèn giao thông cho người đi bộ, hoặc chuyển hướng đường để khu vực này không có xe cộ đang di chuyển. Rất cần thiết để phân tích các cơ hội và xem xét chính cái nào có thể hoặc nên hành động theo.

Cả hai tác động và tính khả thi của một cơ hội phải được xem xét. Bất cứ hành động nào cũng sẽ làm thay đổi bối cảnh và rủi ro và những điều này sau đó phải được xem xét lại.

 

CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG OPACONTROL

Website: https://opacontrol.vn/

Email: opa@opacontrol.vn

Facebook: https://www.facebook.com/opacontrol

SĐT: 024.22061628 - 19000206