Kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị y tế

Thiết bị y tế là hàng hóa đặc biệt, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người. Các thiết bị y tế theo quy định phải được kiểm định trước khi đưa vào sử dụng, kiểm định định kỳ.

Nội dung chính[Ẩn]
  • Giới thiệu dịch vụ
  • Lợi ích khi sử dụng dịch vụ
  • Quy trình kiểm định thiết bị y tế
  • Đăng ký kiểm định

Quy trình kiểm định thiết bị y tế

Sơ đồ quy trình kiểm định thiết bị y tế tại Opa Vietnam CE:

Quy trình kiểm định thiết bị y tế

Tin tức liên quan