CARB

Chứng chỉ CARB P2 chính là tấm vé thông hành của doanh nghiệp sản xuất ván gỗ công nghiệp khi thâm nhập vào thị trường Mỹ nói riêng và các thị trường lớn nói chung.

Nội dung chính[Ẩn]
  • Giới thiệu dịch vụ
  • Lợi ích khi sử dụng dịch vụ
  • Quy trình chứng nhận
  • Đăng ký chứng nhận

Quy trình chứng nhận

Bước 1: Liên hệ với tư vấn viên của Opa Vietnam CE và cung cấp các thông tin đầy đủ về hoạt động của doanh nghiệp;

Bước 2: Opa Vietnam CE sẽ tiếp nhận thông tin và đưa ra các thủ tục, xây dựng đánh giá dự toán chi phí chứng nhận CARB P2 và đàm phán với khách hàng;

Bước 3: Nếu Nhà sản xuất đồng ý báo giá thì hai bên tiến hành ký kết hợp đồng. Sau khi kí kết, chúng tôi sẽ tiến hành thực hiện đánh giá;

Bước 4: Triển khai:

  • Opa Vietnam CE cử chuyên gia lãnh đạo đoàn đánh giá từ bên Mutu sang để thực hiện. Chuyên gia này sẽ được cung cấp toàn bộ tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng: sổ tay quản lý chất lượng, quy trình và các tài liệu liên quan khác đã được chấp nhận;
  • Mutu phối hợp cùng với Opa Vietnam CE sẽ đánh giá để xác minh đảm bảo chất lượng tại nhà máy. Đồng thời, tiến hành lấy mẫu để thử nghiệm theo phương pháp thứ nhất hoặc thứ hai;
  • Chúng tôi sẽ lập ban thẩm xét hồ sơ đánh giá và kết quả thử nghiệm. Nếu kết quả thử nghiệm sản phẩm không tuân thủ tiêu chuẩn phát thải formaldehyde Phase 2, thì phải tiến hành đánh giá lại;
  • Chúng tôi sẽ tiến hành giám sát tại nhà máy ít nhất mỗi quý một lần để xác minh rằng hệ thống đảm bảo chất lượng được thực hiện tốt tại nhà máy và các sản phẩm được tuân thủ với sự áp dụng tiêu chuẩn phát thải formaldehyde - Phase 2.

Bước 5: Cấp chứng chỉ:

  • Sau khi các hoạt động của doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của CARB P2 thì bạn sẽ được cấp chứng nhận CARB P2. Nhà sản xuất được chứng nhận có quyền sử dụng nhãn và số chứng nhận CARB được chấp thuận bởi một bên thứ ba (TPC - Third Party Certifier) trên sản phẩm hoặc bao bì, gói, kiện hàng và có thể xuất khẩu sang bang California Hoa Kỳ và một số quốc gia khác;
  • Chứng chỉ CARB P2 có hiệu lực trong vòng 1 năm, hết hiệu lực 1 năm sẽ tiến hành đánh giá và gia hạn.

Tin tức liên quan