Quy trình công bố hợp quy thức ăn chăn nuôi như thế nào?

Quy trình và hồ sơ công bố hợp quy thức ăn chăn nuôi được chi tiết hóa trong điều 23, 24, 25 chương III Thông tư số 55/2012/TT-BNNVPTNT. Khi chọn hợp tác cùng Opa Vietnam, Quý công ty sẽ được tư vấn miễn phí hoạt động này.