Quy định khai báo hoá chất nhập khẩu

Có cần khai báo hoá chất nhập khẩu không?

Khai-bao-hoa-chat-nhap-khau

Tổ chức, cá nhân nhập khẩu hóa chất phải khai báo có trách nhiệm thực hiện khai báo hóa chất nhập khẩu trước khi thông quan qua Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Tạo tài khoản truy cập Cổng thông tin một cửa quốc gia
a) Tổ chức, cá nhân tạo tài khoản đăng nhập theo mẫu quy định trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, bao gồm các thông tin, tệp tin đính kèm;
b) Trường hợp cần làm rõ hoặc xác nhận thông tin, cơ quan tiếp nhận thông tin khai báo yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp các văn bản, chứng từ quy định tại điểm a Điều 27 Nghị định 113/2017/NĐ-CP dạng bản in.

Khai báo hoá chất gồm những thông tin gì?

Các thông tin khai báo theo mẫu quy định tại Phụ lục VI Nghị định số 113/2017/NĐ-CP trên Cổng thông tin một cửa quốc gia bao gồm các thông tin tổ chức, cá nhân khai báo, các thông tin hóa chất nhập khẩu;

Hóa đơn mua, bán hóa chất;

Phiếu an toàn hóa chất bằng tiếng Việt;

Trường hợp đối với mặt hàng phi thương mại không có hóa đơn mua, bán hóa chất, tổ chức, cá nhân khai báo hóa chất có thể sử dụng giấy báo hàng về cảng thay cho hóa đơn thương mại.


Hoá chất nhập khẩu cần khai báo

hoa-chat-nao-can-khai-bao

  • Kiểm tra thành phần hoá học có trong hoá chất đó.
  • Kiểm tra mã CAS của từng chất.
  • Tra cứu xem số CAS của hoá chất có tên trong danh mục hoá chất cần khai báo, xin giấy phép hay không. Nếu có tên trong danh mục cần khai báo, doanh nghiệp phải làm thủ tục khai báo. Nếu không có thì quy trình thông quan diễn ra bình thường. 

Thử nghiệm hoá chất

Thử cường độ bám dính keo dán gạch

Chứng nhận hợp quy chì trong sơn

Nội dung khai báo hoá chất


Tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hóa chất;
Tên, số lượng và nguồn gốc xuất xứ hóa chất.

►Quy định khai báo hoá chất nhập khẩu

Hoá chất đã khai báo có cần phải khai báo lần 2 nữa không?

Trường hợp hóa chất đã được khai báo trước đó tại Bộ Công Thương thì tổ chức, cá nhân nhập khẩu hóa chất nguy hiểm không cần nộp lại Phiếu an toàn hóa chất khi thành phần hóa chất không thay đổi (đối với hình thức khai báo trực tiếp và đối với hóa chất nguy hiểm).

Trường hợp tổ chức, cá nhân chưa có hóa đơn mua bán hóa chất thì trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận có thể nộp hợp đồng mua bán hóa chất và hóa đơn dự kiến. Hoá đơn mua bán hoá chất chính thức có đóng dấu, ký tên của lãnh đạo doanh nghiệp được nộp tại thời điểm đến nhận Giấy xác nhận.

Trường hợp hợp đồng mua bán hóa chất sử dụng cho nhiều lần nhập khẩu, từ lần nhập khẩu lô hàng tiếp theo của hợp đồng, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm nộp hóa đơn mua bán hóa chất chính thức có đóng dấu, ký tên của lãnh đạo doanh nghiệp và bản photo Giấy xác nhận của lô hàng lần đầu có cùng hợp đồng.

Hồ sơ khai báo hoá chất nhập khẩu lưu trữ bao lâu?

Căn cứ Điều 27 Nghị định 113/2017/NĐ-CP (sửa đổi bởi điểm c khoản 14 Điều 1 Nghị định 82/2022/NĐ-CP) quy định về thời hạn lưu trữ hồ sơ khai báo hóa chất nhập khẩu như sau:

Khai báo hóa chất nhập khẩu
...
6. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân thực hiện khai báo hóa chất qua Cổng thông tin một cửa quốc gia
Tổ chức, cá nhân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các thông tin khai báo theo biểu mẫu có sẵn trên Cổng thông tin một cửa quốc gia và các văn bản, chứng từ, dữ liệu điện tử trong bộ hồ sơ khai báo hóa chất qua Cổng thông tin một cửa quốc gia. Trường hợp thông tin khai báo không chính xác, hồ sơ khai báo hóa chất điện tử là cơ sở để tổ chức, cá nhân có thẩm quyền tiến hành xử phạt vi phạm hành chính. Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm lưu trữ bộ hồ sơ khai báo hóa chất để xuất trình cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu, thời gian lưu trữ hồ sơ tối thiểu 05 năm.
7. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng hệ thống quản lý tiếp nhận thông tin khai báo; chủ trì, phối hợp với bộ, ngành liên quan kiểm tra tổ chức, cá nhân hoạt động khai báo hóa chất.
8. Dữ liệu nhập khẩu hóa chất của tổ chức, cá nhân được Bộ Công Thương chia sẻ với các cơ quan quản lý ngành ở địa phương thông qua Cơ sở dữ liệu về hóa chất.

►Thử nghiệm theo yêu cầu

►Thử nghiệm kiểm định chất lượng

CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG OPACONTROL

Website: https://opacontrol.vn/

Email: opa@opacontrol.vn

Facebook:https://www.facebook.com/opacontrol

SĐT: 024.22061628 - 19000206 - 1800.646480