PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM CÁCH ÂM CỬA TẠI HIỆN TRƯỜNG

Phương pháp thử nghiệm cách âm cửa ngoài hiện trường dựa trên nguyên tắc xác định độ giảm âm tại các điểm cao ≥ 1,55m cách bề mặt cửa 10mm trong ít nhất 10s trên cùng một nguồn phát có cường độ, biến tần như nhau , so sánh tại cùng các điểm trước và sau khi có cửa

1. Phạm vi áp dụng

Sử dụng cho việc xác định sự giảm, cách âm của cửa trong thí nghiệm giữa phòng và môi trường bên ngoài

Chuẩn bị các thiết bị mang đến hiện trường thử nghiệm:

  • Bộ nguồn phát có tần số ổn định từ 80Hz-18KHz  trong vùng nghe được của người ( có thể dùng bộ loa kèm theo một  thẻ nhớ ghi âm các loại âm thanh mô phỏng nguồn phát ồn tự nhiên)
  • Dụngcụđomứcđộồnquyđổiđơnvịdb,
  • Một trụ chữ T có các thanh treo thiết bị đo độ ồn Có thể điều chỉnh chiều cao  1,55-1,7m

2. Cách thực hiện phép đo tại hiện trường

  • Đặt nguồn phát sao cho vị trí của nguồn phát nằm sát tường và chính diện với cửa thử nghiệm cách âm
  • Đặt thanh chữ T sao cho khoảng cách khi đóng cửa tới vị trí đặt đầu đo là 1cm
  • Bật nguồn phát ghi lại (T1, T2,T3)lớn nhất sau 10s hoặc hơn tại 3 vị trí 2 đầu đo mép cửa và 1 đầu đo chính giữa cửa khi cửa mở
  • Đóng cửa bật lại nguồn lại từ đầu ghi lại giá trị (T1’, T2’, T3’) lớn nhất tại3 vị trí trùng lặp với thời gian của bước trên
  • Lấy trung bình giá trị hiệu giữa trước và sau đóng cửa ghi lại kết quả đó chính là độ giảm âm

Tính toán kết quả:

Độ giảm âm ΔD

ΔD=(T1+T2+T3-T1’+T2’+T3’)/3

Lưu ý: trong qua trình thực hiện tránh sự ồn của môi trường xung quanh làm ảnh hưởng tới kết quả thí nghiệm có thể thử nghiệm khi giảm độ ồn của môi trường bằng cách đo độ ôn ban đầu hiệu chỉnh trước khi đo, hoặc hiệu chỉnh độ ồn môi trường trên máy đo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *