Phân Biệt Chứng Chỉ Và Chứng Nhận ISO 9001

Hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp Việt Nam đều xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 để đánh giá năng lực của một doanh nghiệp, tiêu chuẩn ISO trở thành một tiêu chuẩn không thể thiếu của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh. Các doanh nghiệp nếu có bộ phận ISO thì sẽ được đầu tư đi học một khoá chứng chỉ, nếu công ty không có bộ phận này thì bắt buộc phải nhờ bên thứ ba là bên tổ chức chứng nhận được chỉ chỉ định của Bộ cấp giấy chứng nhận ISO 9001. Chứng chỉ và chứng nhận thường được nhận định là giống nhau, nhưng thực tế bản chất là hoàn toàn khác nhau.

Vòng tròn cải tiến chất lượng

Những thông tin dưới đây sẽ giúp bạn thấy được sự khác nhau giữa chứng chỉ và chứng nhận.

Chứng chỉ ISO 9001 

Chứng chỉ ISO 9001 là gì?

Chứng chỉ ISO 9001 dành cho những ai muốn làm trong lĩnh vực ISO 9001, khi học qua lớp này học viên sẽ có kỹ năng đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng, nắm vững được các kỹ năng của đánh viên nội bộ, phương pháp thực hiện, có thể đề ra những phương pháp hữu ích để cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Chứng chỉ

Chứng chỉ

Lợi ích mang lại:

Cải thiện kỹ năng quản lý một cách khoa học và logic

Áp dụng vào thực tế ngay vào làm việc

Nắm bắt và hiểu được nội dung của các điều khoản trong tiêu chuẩn ISO 9001, qua đó có thể áp dụng và xây dựng tại doanh nghiệp của mình

Tạo kỹ năng quản lý bài bản, chuyên nghiệp

Đủ năng lực thiết lập xây dựng tích hợp hệ thống các chuẩn để điều hành

Biết được phương pháp và quy trình đánh giá

Đối tượng tham gia:

Đại diện lãnh đạo

Bộ phận chất lượng: QA, AC

Trưởng/Phó các phòng ban

Nhân viên ban ISO

Đánh giá viên nội bộ hệ thống quản lý và tất cả các thành viên tham gia thiết lập và duy trì hệ thống quản lý tại doanh nghiệp

Hiệu lực của chứng chỉ: 

Chứng chỉ này không có hiệu lực, thay vào đó sau một thời gian học viên cần tái đào tạo để cập nhật những cái mới của chứng nhận ISO 9001.

Chứng nhận ISO 9001

Chứng nhận ISO 9001 là gì?

Chứng nhận ISO là sự xác nhận của bên thứ ba thông qua việc đánh giá hệ thống  hoặc sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp, đảm bảo bằng văn bản của bên thứ ba về sự phù hợp của sản phẩm, quy trình hoặc dịch vụ đối với yêu cầu cụ thể. Tất cả các tiêu chuẩn công nhận đều bao gồm các nguyên tắc của hệ thống quản lý chất lượng.

Chứng nhận

Hiệu lực của chứng nhận:

Có hiệu lực trong vòng 3 năm

Hàng năm đánh giá giám sát

Sau 3 năm tái đánh giá

Lợi ích mang lại:

Giúp doanh nghiệp nâng cao hình ảnh, uy tín của mình với khách hàng

Hiệu quả làm việc được cải thiện rõ rệt, đặc biệt cải thiện hiệu quả công việc của công nhân viên

Tạo sức mạnh nội bộ trong doanh nghiệp

Nhân viên có tinh thần và trách nhiệm hơn trong công việc được giao

Giảm thiểu các rủi ro và sai sót phát sinh trong công việc

Chất lượng sản phẩm và dịch vụ được cải tiến

Các công việc được đi đúng lộ trình đã đặt ra

Hạn chế rủi ro nguồn nguyên liệu đầu vào

Quản lý một cách khoa học và logic hơn

Có cơ hội xuất khẩu sản phẩm ra các thị trường khó tính

Có lợi thế đấu thầu vào các dự án lớn.

Các hồ sơ doanh nghiệp cần chuẩn bị cho buổi đánh giá cấp chứng nhận ISO

 • Giấy phép đăng ký kinh doanh

 • Sơ đồ tổ chức

 • Sổ tay chất lượng

 • Hồ sơ đánh giá nội bộ,

 • Xem xét của lãnh đạo,

 • Quy trình kiểm soát tài liệu hồ sơ

 • Quy trình đánh giá nội bộ

 • Quy trình hoạch định và xem xét

 • Quy trình kiểm soát hàng hoá

 • Quy trình tuyển dụng – đào tạo

 • Quy trình sản xuất và kiểm tra

 • Quy trinh trao đổi thông tin với khách hàng

 • Quy trình kiểm soát mua hàng

 • Bảng phân tích rủi ro và cơ hội

 • Chính sách chất lượng

Kết luận:

Tóm lại nói một cách dễ hiểu chứng chỉ và chứng nhận là:

 • Chứng chỉ là một khoá học đào tạo cho việc đánh giá nội bộ, khi học viên có chứng chỉ họ sẽ đưa ra những cải tiến và xây dựng hệ thống quản lý chất lượng tại doanh nghiệp đó.

 • Chứng nhận là giấy chứng nhận của tổ chức chứng nhận sau khi kết thúc quá trình đánh giá sẽ cấp giấy chứng nhận cho doanh nghiệp đó đã đạt các điều khoản do nhà nước quy định hoặc đã khắc phục những điểm còn hạn chế.

Tham khảo:

Chứng nhận iso 14001

Chứng nhận iso 45001

 

CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG OPACONTROL

Website: https://opacontrol.vn/

Email: opa@opacontrol.vn

Facebook: https://www.facebook.com/opacontrol

SĐT: 024.22061628 - 19000206 - 1800.646480