Kiểm định hệ thống lạnh các loại

Nội dung chính[Ẩn]
  • Giới thiệu dịch vụ
  • Lợi ích khi sử dụng dịch vụ
  • Năng lực kiểm định
  • Đăng ký kiểm định

Năng lực kiểm định

Công ty chứng nhận và kiểm định Opa Vietnam (Opa Vietnam CE) được chỉ định kiểm định an toàn kỹ thuật thiết bị lạnh các loại theo quyết định số 22/QĐ-ATLĐ của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

Tin tức liên quan