Thức ăn thủy sản

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2020, tất cả các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động sản xuất, nhập khẩu thức ăn dùng trong nuôi trồng thủy sản tại Việt Nam phải được chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy.

Nội dung chính[Ẩn]
  • Giới thiệu dịch vụ
  • Lợi ích khi sử dụng dịch vụ
  • Năng lực của Opa Vietnam CE
  • Đăng ký chứng nhận
  • Dấu chứng nhận hợp quy

Năng lực của Opa Vietnam CE

Công ty CP Chứng nhận và Kiểm định Opa Vietnam (Opa Vietnam CE) được Tổng cục Thủy sản - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ định đánh giá chứng nhận hợp quy lĩnh vực thức ăn thủy sản theo Giấy chứng nhận số 2657/QĐ-TCTS-KHCN&HTQT.

Tin tức liên quan