Thức ăn chăn nuôi

Các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thức ăn chăn nuôi phải chứng nhận và công bố hợp quy để sản phẩm của mình được lưu thông trên thị trường. Đây cũng là cách để các doanh nghiệp khẳng định chất lượng sản phẩm, nâng cao uy tín đối với khách hàng.

Nội dung chính[Ẩn]
  • Giới thiệu dịch vụ
  • Lợi ích khi sử dụng dịch vụ
  • Năng lực chứng nhận
  • Đăng ký chứng nhận
  • Dấu chứng nhận

Năng lực chứng nhận

Opa Vietnam CE được Cục Chăn nuôi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ định đánh giá chứng nhận hợp quy lĩnh vực thức ăn chăn nuôi theo Quyết định số 950/QĐ-CN-TACN.

Tin tức liên quan