NĂNG LỰC CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN CỦA OPACONTROL

Chứng nhận hợp chuẩn và việc đánh giá chứng nhận sản phẩm hàng hóa vật liệu dựng phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật tương ứng của từng sản phẩm, được thực hiện bởi các tổ chức chứng nhận có năng lực và được công nhận theo qui định pháp luật.

1. Ý nghĩa việc chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm

- Đánh giá được chất lượng sản phẩm của công ty.

- Tạo sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp chưa có giấy chứng nhận sản phẩm.

- Tạo dựng niềm tin cũng như một phần ấn tượng với khách hàng về chất lượng của sản phẩm. -Giúp cho doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận với khách hàng, cũng như niềm tin về chất lượng sản phẩm mới của công ty.

- Tạo cho việc giới thiệu quảng bá sản phẩm trong nước cũng như nước ngoài.

 

Dịch vụ khác:

Chứng nhận hợp quy sản phẩm

Chứng nhận hệ thống quản lý

2. Nguyên tắc công bố hợp chuẩn

- Đối tượng của công bố hợp chuẩn là sản phẩm, hàng hóa dịch vụ, quá trình, môi trường được quy định trong tiêu chuẩn tương ứng, công bố hợp chuẩn hoạt động tự nguyện.

- Công bố phù hợp tiêu chuẩn tương ứng dựa trên:

- Giấy chứng nhận hợp chuẩn do tổ chức chứng nhận đã đăng ký thực hiện hoặc kết quả tự đánh giá sự phù hợp của tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn.

- Việc thử nghiệm phục vụ đánh giá hợp chuẩn phải được thực hiện tại tổ chức thử nghiệm đã đăng ký. Công ty TNHH Chứng Nhận Và Kiểm Định Chất Lượng Opacontrol đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận xem phần 4.

3. Lợi ích khi làm chứng nhận hợp chuẩn

- Giảm giá thành sản phẩm do giảm chi phí xử lý sản phẩm sai hỏng, chi phí và thời gian đánh giá thử nghiệm trong quá trình giao nhận, đấu thầu.

- Được xem xét miễn, giảm kiểm tra khi có giấy chứng nhận và dấu chất lượng Việt Nam.

- Giấy chứng nhận hợp chuẩn là bằng chứng tin cậy và được chấp nhận trong đấu thầu.

- Gia tăng cơ hội cạnh tranh trên thị trường với bằng chứng được thừa nhận về sự phù hợp với một tiêu chuẩn đã được chấp nhận ở cấp độ quốc gia, khu vực hay quốc tế.

- Đáp ứng các yêu cầu luật định của quốc gia và có cơ hội để vượt qua rào cản kỹ thuật của nhiều thị trường trên thế giới với các thoả thuận thừa nhận song phương và đa phương.

- Sử dụng kết quả chứng nhận hợp chuẩn trong công bố phù hợp tiêu chuẩn.

- Có được niềm tin của khách hàng, người tiêu dùng và cộng đồng với uy tín của dấu chất lượng Việt Nam và dấu công nhận quốc tế.

- Thoả mãn nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về chất lượng và an toàn của sản phẩm.

4. Giới thiệu dịch vụ chứng nhận hợp chuẩn của công ty.

Công ty TNHH Chứng Nhận và Kiểm Định Chất Lượng Opacontrol được cấp giấy chứng nhận số 145/CNĐKCN-BXD ngày 30 tháng 06 năm 2020.

OPACONTROL là tổ chức chứng nhận hợp chuẩn bao gồm chứng nhận các tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN), tiêu chuẩn nước ngoài ( ASTM, JIS, BS…). Hoạt động chứng nhận sản phẩm của Opacontrol được công nhận phù hợp với chuẩn mực quốc tế ISO/IEC.

Các sản phẩm Opacontrol được chứng nhận sản phẩm:

 • Nhóm sản phẩm xi măng: ( xi măng poóc lăng; xi măng poóc lăng hỗn hợp, xi măng  xi măng bền sun phát, xi măng poóc lăng xỉ lò cao…).
 • Nhóm sản phẩm phụ gia khoáng dùng cho xi măng: ( Xỉ lò cao, tro bay, silicafume, tro trấu…). phụ gia khoáng dùng cho bê tông đầm lăn; Thạch cao phospho dùng để sản xuất xi măng.
 • Nhóm phụ gia hóa học cho bê tông:( phụ gia hóa dẻo, phụ gia chậm đông kết…)
 • Nhóm sản phẩm kính: ( kính nổi, kính kéo, kính cán văn hoa; kính màu hấp thụ nhiệt, kính phủ phản quang, kính tôi nhiệt, kính dán an toàn, kính gương tráng bạc…).
 • Nhóm sản phẩm gạch ốp lát và đá ốp lát:  (gạch gốm ốp lát, gạch ngoại thất mosaics, đá ốp lát nhân tạo, tự nhiên).
 • Nhóm sản phẩm sứ vệ sinh: (chậu rửa, xí bệt, tiểu nữ..).
 • Nhóm sản phẩm cốt liệu dùng cho bê tông và vữa: ( đá dăm, sỏi dăm, cát tự nhiên, cát nghiền…).
 • Nhóm sản phẩm vật liệu xây: ( gạch bê tông, gạch đất sét nung, gạch bê tông khí chưng áp..).
 • Nhóm sản phẩm trang trí tường trần: (thạch cao, panel thạch cao…).
 • Nhóm sản phẩm sơn bột bả: (sơn nhũ tương, sơn epoxy, sơn ankyd, bột bả nội ngoại thất., sơn dầu…)
 • Nhóm sản phẩm ống cấp thoái nước: (PVC-U; PP, PE..).
 • Nhóm sản phẩm vữa xây dựng: ( vữa khô, vữa trộn sẵn …).
 • Nhóm sản phẩm gỗ: ( gỗ tự nhiên, ván sàn, gỗ ghép keo, gỗ dán cháy chậm…).
 • Nhóm sản phẩm vật liệu làm đường: ( nhựa bitum, nhựa đường lỏng, vật liệu bột khoáng…).
 • Nhóm sản thép xây dựng: ( thép hình, thép tấm, thép xây dựng…).
 • Nhóm sản phẩm của: ( cửa gỗ, cửa nhôm, cửa nhựa, cửa chống cháy…).
 • Nhóm sản phẩm cách nhiệt: ( sản bông thủy tinh, vật liệu cách nhiệt...).
 • Nhóm sản phẩm tái chế:(Cốt liệu lớn tái chế, cốt liệu cản xạ..).
 • Nhóm sản phẩm tấm tường rỗng bê tông đúc sẵn, tấm 3D.

Khách hàng có thể xem chi tiết danh sách sản phẩm được phép chứng nhận theo GCN số 145/CNĐKCN-BXD ngày 30 tháng 06 năm 2020.

 

CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG OPACONTROL

Website: https://opacontrol.vn/

Email: opa@opacontrol.vn

Facebook: https://www.facebook.com/opacontrol

SĐT: 1800.646480