Mẫu giấy chứng nhận ISO 45001

Mẫu giấy chứng nhận ISO 45001 hợp pháp, có giá trị là như thế nào? Thông tin chính nào mà doanh nghiệp, tổ chức cần lưu ý. Tất cả đều được OPAcontrol tổng hợp dưới đây.

Giấy chứng nhận ISO 45001 hợp pháp là gì

Giấy chứng nhận ISO 45001 là giấy được cấp bởi Tổ chức chứng nhận được Nhà nước chỉ định, cấp phép và có năng lực chứng nhận về quy trình đánh giá việc áp dụng hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp phù hợp theo tiêu chuẩn ISO 45001

Thông tin trên giấy chứng nhận ISO 45001

Những thông tin chung cần nắm được:

  • Tên của Tổ chức cấp giấy chứng nhận Iso 45001
  • Thông tin doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận
  • Tiêu chuẩn chứng nhận ISO
  • Phạm vi chứng nhận
  • Mã số chứng nhận, ngày cấp chứng nhận, ngày hết hạn
  • Dấu chứng nhận ISO, dấu tổ chức chứng nhận
  • Các thông tin khác cần thiết

Hiệu lực của giấy chứng nhận

Giấy chứng nhận ISO 45001:2018 có hiệu lực trong vòng 3 năm kể từ ngày cấp. Trong thời gian này, doanh nghiệp sẽ đánh giá giám sát định kỳ nhằm đảm bảo hệ thống quản lý được chứng nhận luôn tuân thủ theo các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 45001. Thời gian đánh giá giám sát là 12 tháng/ lần

Cấp giấy chứng nhận ISO tại OPACONTROL

Hiện nay, có nhiều tổ chức chứng nhận ISO 45001 nhưng nhiều tổ chức không uy tín và không đủ năng lực để cấp phép. Tránh gặp trường hợp trên, OPACONTROL đảm bảo về thủ tục, sự hợp pháp khi được chỉ định thực hiện đánh giá chứng nhận ISO 45001. Hệ thống chứng nhận của OPAcontrol được thừa nhận và cấp phép minh bạch. Quý doanh nghiệp cần tư vấn, đăng ký giấy chứng nhận ISO 45001 liên hệ với OPACONTROL – công ty TNHH Chứng Nhận và Kiểm Định Chất Lượng Opacontrol.

Hotline: 19000206 - 1800.646480 hoặc qua email: opa@opacontrol.vn