Môi trường xung quanh

Tất cả các cơ sở sản xuất kinh doanh có hoạt động phát sinh nguồn ô nhiễm ảnh hưởng đến môi trường  bắt buộc phải Quan trắc môi trường.

Nội dung chính[Ẩn]
 • Giới thiệu dịch vụ
 • Lợi ích khi sử dụng dịch vụ
 • Năng lực pháp lý

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ

Bên cạnh những quy định về quan trắc môi trường hiện nay việc quan trắc môi trường cũng đóng vai trò quan trọng, cần thiết cho cuộc sống hàng ngày.

1. NHỮNG LỢI ÍCH KHI DOANH NGHIỆP ĐƯỢC QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

 • Tuân thủ quy định pháp luật: pháp luật quy định tất cả các cơ sở sản xuất kinh doanh có hoạt động phát sinh nguồn ô nhiễm ảnh hưởng đến môi trường bắt buộc phải quan trắc môi trường. Từ đó tránh được các rủi ro pháp lý, giảm thiểu các chi phí liên quan đến pháp lý cho doanh nghiệp;
 • Đáp ứng hệ thống quản lý môi trường: quá trình theo dõi các yếu tố môi trường sẽ cung cấp nguồn thông tin trực tiếp từ những chuyển biến của môi trường để từ đó cập nhật thông số theo dõi với hệ thống quản lý môi trường;
 • Kịp thời phát hiện những ảnh hưởng xấu đến môi trường: kịp thời theo dõi những ảnh hưởng xấu tác động đến môi trường xung quanh, từ đó có những giải pháp ngay lập tức và nhanh chóng để ngăn chặn các diễn biến xấu nhất vó thể xảy đến;
 • Đánh giá được môi trường của doanh nghiệp và khu vực: biết được thực trạng môi trường xung quanh doanh nghiệp có bị ô nhiễm hay không. Kiểm soát môi trường trong điều kiện có thể của con người đang làm việc hoặc lãnh thổ nơi chúng ta sinh sống;
 • Giúp định hướng phát triển môi trường bền vững: phát triển xa hơn về những định hướng cho môi trường theo nguyên tắc và quy luật phù hợp nhất;
 • Kiểm soát nguy cơ gây ô nhiễm đến sức khỏe con người: quan trắc môi trường là một việc làm cần thiết để phát hiện sớm các nguy cơ cũng như rủi ro đến từ tai nạn nghề nghiệp trong đời sống hàng ngày đối với người lao động.

Quan trắc môi trường là một trong những việc làm cần thiết của doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu pháp lý và mang đến một môi trường toàn diện để con người và các sinh vật sinh sống và phát triển.

2. NHỮNG LỢI ÍCH TỐI ƯU KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA Opa Vietnam CE

Opa Vietnam CE cung cấp dịch vụ quan trắc môi trường, mang lại nhiều lợi ích hơn cho doanh nghiệp với dịch vụ uy tín và chuyên nghiệp của chúng tôi:

 • Opa Vietnam CE được Bộ Tài nguyên và Môi trường chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo Quyết định số 2859/QĐ-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;
 • Đảm bảo quy trình đủ tính khả thi, trang thiết bị máy móc hiện đại, phương pháp quan trắc khoa học và logic;
 • Đảm bảo chương trình quan trắc đáp ứng đủ theo quy định cho doanh nghiệp;
 • Tuân thủ quy trình phương pháp và bảo quản từng thành phần thông số môi trường cần quan trắc;
 • Giảm chi phí và thời gian: Bên cạnh hỗ trợ quan trắc môi trường, Opa Vietnam CE còn cung cấp dịch vụ quan trắc môi trường lao động, giúp giảm thiểu chi phí và thời gian cho doanh nghiệp từ các điểm đo có thể trùng lặp khi thực hiện hai hoạt động quan trắc cùng một thời gian.

Tin tức liên quan