Đào tạo, huấn luyện an toàn lao động

Nội dung chính[Ẩn]
 • Giới thiệu dịch vụ
 • Lợi ích khi sử dụng dịch vụ
 • Năng lực đào tạo

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ

1. Đào tạo, huấn luyện An toàn lao động mang lại lợi ích gì cho doanh nghiệp và người lao động?

 • Giúp doanh nghiệp phòng tránh tai nạn lao động và nâng cao ý thức cũng như tinh thần tự giác của người lao động;
 • Tối ưu hiệu quả hoạt động và năng suất lao động của tổ chức, doanh nghiệp;
 • Người tham gia khóa huấn luyện An toàn lao động sẽ nắm rõ những kiến thức cơ bản về kỹ thuật an toàn:
  • Các khái niệm về: sự an toàn, các yếu tố nguy hiểm, sự cố, mức độ rủi ro, tai nạn lao động,...
  • Các nguyên nhân căn bản gây lên sự cố và tai nạn lao động
  • Các bước xử lý cơ bản khi xảy ra sự cố hay tai nạn lao động...
 • Đảm bảo sức khỏe, tài sản của mỗi nhân viên nói chung và của công ty nói riêng;
 • Góp phần xây dựng sự phát triển toàn diện, bền vững và lâu dài của tổ chức, doanh nghiệp.

2. Lựa chọn dịch vụ đào tạo, huấn luyện An toàn lao động của Opa Vietnam CE mang lại lợi ích gì cho doanh nghiệp?

 • Opa Vietnam CE là 1 trong 10 đơn vị đầu tiên của cả nước được Cục An toàn - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chỉ định thực hiện đào tạo an toàn lao động cho cả 6 nhóm đối tượng;
 • Chất lượng giảng viên: dày dặn kinh nghiệm về An toàn lao động, có tâm huyết và có chứng chỉ giảng viên do Cục An toàn lao động cấp;
 • Bài giảng được xây dựng đúng theo chương trình khung quy định tại Nghị định 44/2016/NĐ-CP và hướng tới nhu cầu của học viên;
 • Đào tạo toàn quốc với chi phí hợp lý;
 • Hồ sơ lưu theo đúng quy định của pháp luật.

Tin tức liên quan

Dịch vụ liên quan