Chứng nhận VIETGAHP

VIETGAHP do Cục Chăn nuôi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng và ban hành nhằm đưa ra những nguyên tắc, trình tự, thủ tục hướng dẫn tổ chức, cá nhân sản xuất áp dụng trong chăn nuôi.

Nội dung chính[Ẩn]
  • Giới thiệu dịch vụ
  • Lợi ích khi chứng nhận VIETGAHP chăn nuôi
  • Năng lực chứng nhận

Lợi ích khi chứng nhận VIETGAHP chăn nuôi

Chăn nuôi theo VIETGAHP mang lại nhiều lợi ích vô cùng to lớn cho con người, xã hội:

  • Tạo ra sản phẩm an toàn chất lượng;
  • Sản phẩm dễ dàng được lưu thông trên thị trường khi có chứng nhận để tiêu thụ trong các siêu thị, tiến xa hơn là xuất khẩu vào các thị trường nước ngoài;
  • Người tiêu dùng trong nước được sử dụng nguồn sản phẩm an toàn được cung cấp từ các trang trại chăn nuôi tập trung và được quản lý giám sát chặt chẽ;
  • Chăn nuôi theo VIETGAHP hạn chế các tác động tiêu cực từ sản xuất đến môi trường…

1. ĐỐI VỚI XÃ HỘI

Nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng và đảm bảo sự phát triển bền vững của xã hội

Vì đây là căn cứ để khẳng định tên tuổi và chất lượng của các sản phẩm được sản xuất ra dưới sự quản lý giám sát chặt chẽ. Do vậy, vượt qua được các rào cản kỹ thuật, không vi phạm các quy định, yêu cầu về chất lượng của các đơn vị thu mua hoặc các nước nhập khẩu.

Áp dụng VIETGAHP làm thay đổi tập quán sản xuất manh mún tự phát, nhỏ lẻ như hiện nay và người tiêu dùng đưỡ sử dụng sản phẩm an toàn vệ sinh thực phẩm, có thể truy soát được nguồn gốc.

2. ĐỐI VỚI NHÀ SẢN XUẤT

Giúp nhà sản xuất nắm thế chủ động trong sản xuất thông qua việc kiểm soát sản xuất trong tất cả các khâu từ dưới cơ sở  tạo ra sản phẩm có chất lượng cao, ổn định.

Những cơ sở sản xuất áp dụng quy trình và được cấp chứng chỉ VIETGAHP sẽ mang lại lòng tin cho đơn vị thu mua, người tiêu dùng và cơ quan quản lý.

Chứng chỉ VIETGAHP giúp người sản xuất xây dựng được thương hiệu sản phẩm và tạo ra thị trường tiêu thụ ổn định tiến tới sản xuất theo chuỗi khép kín, nâng cao giá trị sản phẩm cũng như chất lượng của thương hiệu.

3. ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN, XUẤT KHẨU

Các doanh nghiệp có thể giảm bớt chi phí và thời gian cho việc kiểm soát đầu vào. Giữ được uy tín với khách hàng và nâng cao doanh thu.

Do nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng nên sẽ đảm bảo đầu ra ổn định của sản phẩm.

4. ĐỐI VỚI NGƯỜI TIÊU DÙNG

Mục tiêu chính và lợi ích lớn nhất mà VIETGAHP mang lại là người tiêu dùng sẽ được sử dụng những sản phẩm có chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm và dễ dàng nhận biết được sản phẩm đã đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên thị trường khi thấy có chứng nhận hoặc dấu chứng nhận sản phẩm VIETGAHP.

Khi người chăn nuôi áp dụng tiêu chuẩn VIETGAHP vào sản xuất chăn nuôi nhằm tạo ra những sản phẩm đạt chất lượng, đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực, lâu dài và bền vững cho người chăn nuôi, các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, phân phối sản phẩm. Nhất là lợi ích đối với người tiêu dùng vì được sử dụng những sản phẩm có chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm và truy suất nguồn gốc.

Đó chính là mục tiêu và lợi ích lớn nhất mà VIETGAHP mang lại.

Tin tức liên quan