LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRỞ THÀNH CHUYÊN GIA ĐÁNH GIA TRƯỞNG ?

Khi các tổ chức chứng nhận gửi một nhóm đánh giá viên để đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015 (QMS), nhóm đánh giá sẽ được quản lý bởi một đánh giá viên trưởng. Đánh giá viên trưởng này giữ trách nhiệm điều phối các đánh giá viên khác trong nhóm, chẳng hạn như giao nhiệm vụ đánh giá và đóng vai trò là phán quyết cuối cùng về sự không phù hợp. Vai trò của đánh giá viên trưởng là rất quan trọng để đánh giá chứng nhận có hiệu quả.

Các bước chính để trở thành Đánh giá viên trưởng ISO 9001:2015.

Nếu bạn đang nghĩ đến việc trở thành một đánh giá viên hay đánh giá viên trưởng, có một số bước nhất định bạn sẽ cần phải thực hiện.

Bước 1: Đảm bảo kinh nghiệm tốt

Đánh giá viên trưởng phải có kinh nghiệm trong việc áp dụng các nguyên tắc, quy trình và kỹ thuật ISO trong đánh giá hệ thống quản lý chất lượng iso 9001. Họ cũng có thể có chứng nhận đảm bảo chất lượng trong một ngành cụ thể, chẳng hạn như hàng không vũ trụ hoặc sản xuất ô tô. Không có số năm tối thiểu theo quy định cần thiết trước khi đánh giá viên có thể trở thành đánh giá viên chính.

Bước 2:Hoàn thành các khóa học bắt buộc

Điều tiếp theo mà ứng viên cần để trở thành đánh giá viên trưởng là vượt qua kỳ thi Đánh giá viên trưởng chứng nhận ISO 9001 tại các cơ quan tổ chức đào tạo và cấp chứng nhận. Bài kiểm tra bao gồm bảy lĩnh vực năng lực, bao gồm các nguyên tắc về chất lượng, QMS, các khái niệm đánh giá và việc chuẩn bị, thực hiện, quản lý và kết thúc đánh giá ISO 9001. Ứng viên tự tham gia các khóa đào tạo riêng; không có khóa đào tạo bắt buộc cho kỳ thi. Bài kiểm tra ở dạng bài tiểu luận và phải được hoàn thành trong ba giờ.

Chuyên gia đánh giá cần có kiến thức và kỹ năng cần thiết để đạt được các kết quả đánh giá dự kiến kỳ vọng họ thực hiện. Tất cả các chuyên gia đánh giá cần có kiến thức và kỹ năng chung và cũng được mong đợi có kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực nhất định và chuyên ngành cụ thể. Trưởng đoàn đánh giá thì cần có thêm những kiến thức và kỹ năng cần thiết để lãnh đạo đoàn đánh giá.

Bước 3: Kỹ năng đánh giá, quản lý 

chuyên gia đánh giá

Đánh giá viên trưởng cần có sự hiểu biết cơ cấu quản lý của tổ chức và cách tổ chức liên quan đến QMS. Sẽ cần phỏng vấn quản lý cấp cao khi bắt đầu và kết thúc cuộc đánh giá, cung cấp cho họ phản hồi về QMS của tìm kiếm bằng chứng về cam kết của họ đối với các tiêu chuẩn ISO.

Bởi vì đánh giá viên trưởng quản lý một nhóm đánh giá viên, họ cũng phải có kỹ năng quản lý và lãnh đạo. Anh ta phải nhận thức được sự thay đổi về kinh nghiệm và kỹ năng trong nhóm của mình và phân chia các nhiệm vụ đánh giá cho phù hợp.  Ngoài ra, anh ta sẽ phải quản lý các chuyên gia tư vấn ISO bên ngoài của tổ chức nếu họ có mặt trong quá trình đánh giá QMS. Nhà tư vấn thường là một bên thứ ba tư vấn cho tổ chức về việc triển khai và vận hành QMS. Theo Nhóm Thực hành Đánh giá ISO 9001, đánh giá viên chính phải đảm bảo rằng các chuyên gia tư vấn không thỏa hiệp kiểm toán.

Chuyên gia đánh giá cần có những phẩm chất cần thiết để giúp họ hành động theo các nguyên tắc đánh giá được mô tả trong Điều 4. Chuyên gia đánh giá iso phải thể hiện hành vi chuyên nghiệp trong suốt quá trình thực hiện hoạt động đánh giá, bao gồm:

- Có đạo đức, nghĩa là công bằng, trung thực, chân thành và cẩn trọng.

- Cởi mở, nghĩa là sẵn sàng xem xét những ý kiến và quan điểm khác.

- Lịch thiệp, nghĩa là khéo léo trong giao thiệp với mọi người.

- Có óc quan sát, nghĩa là nhận biết nhanh về những sự vật và hoạt động diễn ra xung quanh mình.

- Nhạy bén, nghĩa là nhận biết và có khả năng nắm được các tình huống.

- Linh hoạt, nghĩa là sẵn sàng thích nghi với những tình huống khác nhau.

- Kiên định, nghĩa là bền bỉ, tập trung để đạt được mục tiêu.

- Quyết đoán, nghĩa là đưa ra những kết luận kịp thời dựa trên lập luận và phân tích hợp lý.

- Tự lực, nghĩa là hành động và thực hiện chức năng một cách độc lập khi phối hợp có hiệu quả với những người khác.

- Hành động quả quyết, nghĩa là có thể hành động một cách có trách nhiệm và có đạo đức, dù những hành động này có thể không phải luôn mang tính phổ biến và đôi khi có thể dẫn đến bất đồng hay đối đầu.

- Hướng tới sự cải tiến, nghĩa là sẵn sàng học hỏi từ những tình huống và phấn đấu để đạt được kết quả đánh giá tốt hơn.

- Nhạy cảm về văn hóa, nghĩa là quan sát và tôn trọng văn hóa của bên được đánh giá.

- Hợp tác, nghĩa là tương tác có hiệu quả với người khác, gồm các thành viên trong đoàn đánh giá và nhân sự của bên được đánh giá.

Tại sao nên trở thành đánh giá viên trưởng ?

Chuyên gia đánh giá trưởng

Chuyên gia đánh giá trưởng

Trở thành một đánh giá viên trưởng hoặc thậm chí tham gia khóa đào tạo đánh giá viên chính, có thể thực hiện nhiều mục đích. Cùng với việc là một yêu cầu cần thiết để trở thành một đánh giá viên chứng nhận, nó cũng có thể giúp bạn như một đánh giá viên nội bộ.

Bạn sẽ biết những gì đánh giá viên chứng nhận ISO đang tìm kiếm và bạn có thể áp dụng điều này trong quá trình đánh giá của mình. Tương tự như vậy, một nhà tư vấn đang giúp các công ty thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng sẽ muốn biết các đánh giá viên chứng nhận nghĩ như thế nào và việc đào tạo đánh giá viên trưởng có thể giúp ích cho việc này. Đào tạo đánh giá viên trưởng có thể thúc đẩy sự nghiệp của bạn theo nhiều cách, vì vậy, đáng suy nghĩ về cách nó có thể giúp bạn.

Trưởng đoàn đánh giá cần có thêm các kiến thức và kỹ năng để quản lý và lãnh đạo đoàn đánh giá, nhằm thúc đẩy việc tiến hành cuộc đánh giá có hiệu lực và hiệu quả. Trưởng đoàn đánh giá cần có kiến thức và kỹ năng cần thiết để:

- Cân bằng điểm mạnh và điểm yếu của các thành viên trong đoàn đánh giá;

- Xây dựng mối quan hệ làm việc hài hòa giữa các thành viên trong đoàn đánh giá;

- Quản lý quá trình đánh giá, bao gồm:

+ Hoạch định cuộc đánh giá và sử dụng có hiệu lực các nguồn lực trong suốt quá trình đánh giá;

+ Quản lý sự không chắc chắn trong việc đạt được các mục tiêu đánh giá;

+ Bảo vệ sức khỏe và an toàn cho các thành viên trong đoàn đánh giá trong suốt quá trình đánh giá, bao gồm đảm bảo sự tuân thủ các yêu cầu liên quan về sức khỏe, an toàn và an ninh của chuyên viên iso;

+ Tổ chức và định hướng các thành viên trong đoàn đánh giá;

+ Đưa ra định hướng và hướng dẫn cho các chuyên gia đánh giá tập sự;

+ Ngăn ngừa và giải quyết các bất đồng, khi cần;

- Đại diện cho đoàn đánh giá trao đổi thông tin với người quản lý chương trình đánh giá, khách hàng đánh giá và bên được đánh giá;

- Lãnh đạo đoàn đánh giá để đạt được các kết luận đánh giá;

- Chuẩn bị và hoàn thiện báo cáo đánh giá.

Vậy để trở thành đánh giá viên hay đánh giá viên trưởng ISO 9001:2015 không phải là điều quá khó khăn. Nó đòi hỏi bạn phải thật sự cố gắng và  có một quá trình học tập và tích lũy kinh nghiệm cho công việc.

 

Tham khảo thêm:

Chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm

vai trò của lãnh đạo và quản lý

CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG OPACONTROL

Website: https://opacontrol.vn/

Email: opa@opacontrol.vn

Facebook:https://www.facebook.com/opacontrol

SĐT: 1800.646480