Kiểm định kỹ thuật an toàn có bắt buộc với tất cả các đơn vị kinh doanh, tổ chức có kinh doanh và sử dụng thiết bị điện không?

Kể từ ngày 06/01/2017, tất cả các cá nhân, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp có kinh doanh và sử dụng kiểm định thiết bị điện và các dụng cụ điện bắt buộc phải kiểm định an toàn kỹ thuật theo quy định tại Thông tư số 33/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương. Việc kiểm định không chỉ đảm bảo an toàn cho người sử dụng, phòng tránh cháy nổ và an toàn lao động mà còn giúp tổ chức, doanh nghiệp nâng cao hình ảnh thương hiệu, giảm thiểu các chi phí liên quan.