Công bố hợp quy là gì? Tại sao doanh nghiệp phải làm công bố Hợp Quy

Khái niệm công bố hợp quy là gì

Công bố hợp quy là gì? Là việc tổ chức, cá nhân tự làm công bố sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Đây là thủ tục mang tính bắt buộc trước khi sản phẩm được lưu thông trên thị trường.

Nó đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng, khẳng định uy tín và chất lượng của một doanh nghiệp. Các tổ chức, cá nhân phải thực hiện việc đăng ký bản công bố hợp quy tại cơ quan chuyên ngành và dấu hợp quy được sử dụng khi sản phẩm và hàng hoá đó đã thực hiện đầy đủ các biện pháp quản lý theo quy định tại các quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Dịch vụ chứng nhận hợp quy:

Chứng nhận hợp quy vlxd

Chứng nhận hợp quy hàng hóa xuất nhập khẩu

Chứng nhận hợp quy hàm lượng trì trong sơn

Công bố hợp quy là gì

Công bố hợp quy là gì

Để giúp các bạn hiểu rõ hơn công bố hợp quy là gì thì các bạn có thể tham khảo các nội dung sau đây:

Quy trình công bố hợp quy

Bước 1: Đánh giá sự phù hợp đối tượng của công bố hợp quy với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Bước 2: Tiến hành đăng ký bản công bố hợp quy tại cơ quan chuyên ngành do Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ định.

Quy trình công bố hợp quy

Quy trình công bố hợp quy

Những hồ sơ cần chuẩn bị đăng ký công bố hợp quy sản phẩm

Các tổ chức, cá nhân làm công bố hợp quy lập 02 bộ hồ sơ công bố hợp quy, trong đó 01 bộ hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua chuyển phát tới cơ quan chuyên ngành và 01 bộ hồ sơ lưu trữ.

Bộ hồ sơ công bố hợp quy gồm:

Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận được chỉ định.

  • Bản công bố hợp quy

  • Bản sao đã công chứng Giấy đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư/Quyết định thành lập hoặc các giấy tờ tương đương.

  • Bản sao đã công chứng của giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng cấp kèm theo mẫu dấu hợp quy của tổ chức chứng nhận được chỉ định cho tổ chức, cá nhân.

Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của các tổ chức, cá nhân

  • Bản công bố hợp quy

  • Bản sao đã công chứng giấy tờ chứng minh việc thực hiện sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, cá nhân công bố hợp quy (Giấy đăng ký doanh nghiệp, Giấy đăng ký kinh doanh/Đăng ký hộ kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư/Quyết định thành lập hoặc các giấy tờ tương đương.

  • Trường hợp các  tổ chức, cá nhân công bố hợp quy chưa được tổ chức chứng nhận đã đăng ký cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý thì hồ sơ công bố hợp quy phải có quy trình sản xuất kèm theo theo kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng và kế hoạch giám sát hệ thống quản lý.

  • Trường hợp các tổ chức, cá nhân công bố hợp quy được tổ chức chứng nhận đã đăng ký cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý còn hiệu lực

  • Bản sao đã công chứng Phiếu kết quả thử nghiệm mẫu trong vòng 12 tháng tính tới thời điểm nộp hồ sơ công bố hợp quy của tổ chức thử nghiệm đã đăng ký.

  • Báo cáo đánh giá hợp quy kèm theo mẫu dấu hợp quy và các tài liệu có liên quan.

Kết luận

Công bố hợp quy sản phẩm hàng hóa

Công bố hợp quy sản phẩm hàng hóa

Với các nội dung này đã giúp cho bạn hiểu được công bố hợp quy là gì, quy trình cũng như thủ tục cần chuẩn bị để làm công bố hợp quy trước khi sản phẩm được lưu thông trên thị trường. Qua đó hàng hoá được kiểm tra và đánh giá nghiêm ngặt theo quy định của Nhà nước, hơn nữa tạo niềm tin và uy tín với khách hàng cũng như với các đối thủ cạnh tranh.

Công ty OPAControl chúng tôi hiện là một tổ chức chứng nhận uy tín được các cơ quan chức năng của Bộ Công Thương chỉ định thực hiện công tác chứng nhận hợp quy sơn theo QCVN 08:2020/BCT về hàm lượng chì quy định trong sơn.

 

CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG OPACONTROL

Website: https://opacontrol.vn/

Email: opa@opacontrol.vn

Facebook: https://www.facebook.com/opacontrol

SĐT: 024.22061628 - 19000206 - 1800.646480