HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG - QMS LÀ GÌ

1. Hệ thống quản lý chất lượng là gì?

Hệ thống quản lý chất lượng (QMS - Quality management system) là một hệ thống gồm các quá trình, thủ tục và trách nhiệm để đạt được các chính sách và mục tiêu chất lượng. Hệ thống quản lý chất lượng giúp điều phối và chỉ đạo các hoạt động của tổ chức để đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và quy định cũng như cải thiện hiệu lực và hiệu quả của tổ chức một cách liên tục. ISO 9001: 2015 chính là tiêu chuẩn quốc tế xác định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng.

Xem thêm:

Quản lý chất lượng đối với phát triển thương hiệu

7 Công cụ quản lý chất lượng

Hệ thống quản trị chất lượng (Quality management system - QMS) là gì? Phân loại

Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 là một tập hợp các yêu cầu được quốc tế công nhận nhằm tạo ra các quy tắc, chính sách, quy trình và thủ tục nhằm cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng nhu cầu của khách hàng và cải thiện sự hài lòng của khách hàng. Tiêu chuẩn Hệ thống quản lý chất lượng được duy trì bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế và được đa số các nước thành viên trong tổ chức này đồng ý để tiêu chuẩn này có thể được quốc tế công nhận và được chấp nhận là tiêu chuẩn vàng cho các quá trình được sử dụng trên toàn thế giới cho QMS.

Hệ thống quản lý chất lượng phục vụ cho rất nhiều mục đích khác nhau, bao gồm:

 • Cải tiến quy trình
 • Giảm lãng phí
 • Giảm chi phí
 • Tạo điều kiện và xác định các cơ hội đào tạo
 • Thu hút nhân viên
 • Thiết lập hướng phát triển cho doanh nghiệp

2. Nguyên tắc trong hệ thống quản lý chất lượng là gì?

 • Sự tập trung vào khách hàng
 • Sự lãnh đạo
 • Sự tham gia của mọi người
 • Áp dụng theo quy trình
 • Quyết định dựa trên bằng chứng
 • Cải tiến năng cấp liên tục
 • Quản lý mối quan hệ

3. Lý do nên áp dụng hệ thống quản lý chất lượng?

Nhiều lợi ích là kết quả của việc phát triển và thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng mạnh mẽ. Một số lợi ích rõ ràng nhất của việc thực hiện QMS như sau:

 • Quản lý chất lượng sản phẩm và quy trình cho phép một tổ chức đáp ứng nhất quán nhu cầu và mong muốn của khách hàng. Sự hài lòng của khách hàng tăng lên dẫn đến doanh số bán hàng nhiều hơn, tăng thị phần và thương hiệu phát triển;
 • Việc giảm thiểu chi phí làm lại, phế liệu được thực hiện thông qua việc thực hiện và giám sát các biện pháp kiểm soát quá trình;
 • Ban quản lý có thể đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu chứ không phải phỏng đoán. Dữ liệu được thu thập thông qua việc thực hiện đánh giá nội bộ và các phương pháp khác cho phép ban lãnh đạo đưa ra quyết định dựa trên bằng chứng. Các nguồn lực có giá trị được sử dụng ở nơi chúng sẽ có tác động nhiều nhất đến việc cải thiện hiệu quả quy trình và giảm các vấn đề chất lượng;
 • Sự tham gia của các cộng sự trong nỗ lực cải tiến quy trình và sản phẩm giúp tạo ra văn hóa cải tiến liên tục trong tổ chức. Thông qua việc giới thiệu Kaizen , 5S và các công cụ chất lượng khác, các cộng sự dần dần nắm quyền làm chủ quy trình;
 • Đảm bảo rằng tất cả các quy định và yêu cầu pháp lý được đáp ứng với mỗi lần giới thiệu sản phẩm mới cho phép tiếp thị sản phẩm trên toàn thế giới.

4. Các yêu cầu trong hệ thống QMS?

Mỗi yếu tố của hệ thống quản lý chất lượng giúp đạt được các mục tiêu chung là đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và tổ chức. Vậy các yêu cầu QMS là gì?

 • Chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng của tổ chức;
 • Sổ tay chất lượng;
 • Thủ tục, hướng dẫn và hồ sơ;
 • Quản lý dữ liệu;
 • Quy trình đánh giá nội bộ;
 • Sự hài lòng của khách hàng từ chất lượng sản phẩm;
 • Cơ hội cải tiến;
 • Phân tích chất lượng.

Để tìm hiểu kĩ càng hơn, cũng như được tư vấn, chứng nhận hệ thống một cách đúng đắn và chính xác, hãy liện hệ với chúng tôi Opacontrol nơi tin cậy của mọi khách hàng. Hotline 1800.646480 hoặc email opa@opacontrol.vn