Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000:2007 và hệ thống HACCP có tương đồng với nhau không? Doanh nghiệp đã áp dụng HACCP có nên chuyển đổi sang ISO 22000:2007?

  ISO 22000:2007 HACCP
Giống – Giúp doanh nghiệp chế biến, sản xuất thực phẩm kiểm soát được các mối nguy từ khâu nuôi trồng ban đầu đến tay người tiêu dùng nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm.

– Đều phải thực hiện 7 nguyên tắc do Ủy ban CODEX đưa ra để kiểm soát các mối nguy hiểm trong quá trình sản xuất thực phẩm.

– Phải xây dựng một hệ thống kiểm soát tài liệu, hồ sơ các quá trình…

– Áp dụng đối với tất cả các doanh nghiệp năm trong chuỗi cung cấp thực phẩm.

Khác – Quy định về các yêu cầu hệ thống quản lý với cấu trúc và nội dung tương tự ISO 9001.

– Do tổ chức ISO ban hành.

– ISO 22000 đã bao hàm các yêu cầu của HACCP, có một vài khác biệt nhỏ. HACCP tập trung chủ yếu vào 7 bước và 12 nguyên tắc.

– Được hình thành bởi công ty Pillsbury.

Việc lựa chọn áp dụng HACCP hay ISO 22000 tùy thuộc vào nhu cầu của nhà chế biến, kinh doanh thực phẩm, thông thường được xuất phát từ khách hàng mua sản phẩm. Một doanh nghiệp đã áp dụng HACCP và ISO 9001 thì việc chuyển đổi sang ISO 22000 là đã khá thuận lợi vì đã có kinh nghiệm về hệ thống quản lý và kiểm soát mối nguy.