Bằng hạt từ

Nội dung chính[Ẩn]
  • Giới thiệu dịch vụ

Giới thiệu dịch vụ

1. Giới thiệu thử nghiệm không phá hủy phương pháp kiểm tra bằng hạt từ

Phương pháp thử nghiệm không phá hủy kiểm tra bằng hạt từ là phương pháp có khả năng phát hiện và định vị các khuyết tật bề mặt và gần bề mặt trong các vật liệu sắt từ như các vết nứt, rỗ khí, vết gấp mép, chồng mép, các lỗ rò rỉ.

Phương pháp kiểm tra bằng hạt từ dựa trên hiện tượng từ trường trong vật nhiễm từ biến dạng khi có mặt của khuyết tật. Sự biến dạng này gây nên một số đường sức của từ trường thoát ra ngoài, đi trong không khí và sau đó quay về vật. Hiện tượng này gọi là sự dò trường từ thông. Trường dò có khả năng hút các hạt sắt từ tạo nên các chỉ thị hoặc hình ảnh của khuyết tật trong vật liệu kiểm tra.

1. Ưu điểm của phương pháp thử nghiệm không phá hủy kiểm tra hạt từ

  • Nhanh, đơn giản;
  • Phát hiện được các khuyết tật trên bề mặt và gần bề mặt của vật kiểm tra;
  • Không yêu cầu nghiêm ngặt về quá trình làm sạch bề mặt trước khi kiểm tra;
  • Ít phải xử lý số liệu.

2. Nhược điểm của phương pháp thử nghiệm không phá hủy kiểm tra hạt từ

  • Độ nhạy phụ thuộc vào chiều sâu, kích thước, hình dạng của khuyết tật và cường độ từ trường sử dụng;
  • Kiểm tra hạt từ không dùng được cho các vật liệu không nhiễm từ như thủy tinh, gốm sứ, chất dẻo, nhôm, magie, đồng, titan và hợp kim thép ostenit.

Tin tức liên quan