Bằng dòng điện xoáy

Nội dung chính[Ẩn]
  • Giới thiệu dịch vụ

Giới thiệu dịch vụ

Phương pháp thử nghiệm không phá hủy bằng kiểm tra dòng điện xoáy ( Eddy Current Testing – ET) là dựa trên hiệu ứng về cảm ứng điện từ. Nếu một vật dẫn điện đưa gần đến một cuộn dây có dòng điện xoay chiều chạy qua, bên trong vật dẫn này sẽ xuất hiện một dòng điện khép kín, nếu dòng điện xoay chiều này mạnh thì vật dẫn kia không có khuyết tật và ngược lại. Thiết bị dòng xoáy có thể đo được dòng điện xoay chiều này và từ đó ta biết trong vật kiểm tra có vết nứt hay không.

1. Ưu điểm của phương pháp thử nghiệm không phá hủy kiểm tra dòng điện xoáy

  • Không yêu cầu nhiều về chuẩn bị bề mặt kiểm tra;
  • Kiểm tra nhanh, đơn giản, và đáng tin cậy. Phát hiện các khuyết tật ở trên bề mặt cảu các vật dẫn;
  • Xác định được loại khuyết tật và độ sâu của khuyết tật.

2. Nhược điểm của phương pháp thử nghiệm không phá hủy kiểm tra dòng điện xoáy

  • Chỉ kiểm tra được các vật liệu dẫn điện;
  • Chỉ áp dụng hiệu quả với các chi tiết có bề dày nhỏ hơn hoặc bằng 5 mm.

Tin tức liên quan