Bằng chất thấm lỏng

Nội dung chính[Ẩn]
 • Giới thiệu dịch vụ

Giới thiệu dịch vụ

Phương pháp kiểm tra thẩm thấu chất lỏng là phương pháp để phát hiện các vết nứt trên bề mặt kim loại, mối hàn sau khi gia công, đặc biệt là các vật liệu không nhiễm từ như thép không rỉ, người ta phun một chất lỏng có khả năng thẩm thấu cao và có màu sắc dễ phân biệt (thường là màu đỏ) lên bề mặt vật cần kiểm tra. Nếu trên bề mặt có các vết nứt dù là rất nhỏ, chất thẩm thấu sẽ ngấm vào và đọng nước ở các khe nứt sau đó tiếp tục phun lên bề mặt kiểm tra một chất khác gọi là "chất hiện màu" làm cho phần chất thẩm thấu đã ngấm vào các vết nứt nổi rõ lên và ta nhận biết được các vết nứt rất nhỏ mà mắt thường không phát hiện được. 

1. Ưu điểm khi sử dụng phương pháp thấm lỏng

 • Rất nhạy cảm với những khuyết tật nằm trên bề mặt;
 • Thiết bị tương đối rẻ;
 • Quá trình thực hiện tương đối đơn giản;
 • Không phụ thuộc vào hình dạng vật kiểm;
 • Vật kiểm tra là sắt từ hay không sắt từ nhưng vật liệu không xốp.

2. Nhược điểm khi sử dụng phương pháp thấm lỏng

 • Các khuyết tật phải hở ra trên mặt;
 • Vật liệu được kiểm tra phải không xốp;
 • Quá trình thực hiện kiểm tra bằng chất thẩm thấu lỏng khá bẩn;
 • Các kết quả không lưu giữ được lâu;
 • Không phát hiện được các khuyết tật dưới bề mặt;
 • Không hữu dụng khi kiểm tra các bề mặt nóng, bẩn, thô nhám.

Tin tức liên quan