Kiểm toán môi trường

Nội dung chính[Ẩn]
  • Giới thiệu dịch vụ
  • Lợi ích khi sử dụng dịch vụ

Giới thiệu dịch vụ

Mọi thắc mắc hay yêu cầu hỗ trợ về Kiểm toán môi trường, Quý doanh nghiệp liên hệ với chúng tôi qua hotline 1800.6083 hoặc để lại thông tin liên lạc để được hỗ trợ miễn phí.

1. Kiểm toán môi trường là gì?

Kiểm toán môi trường là hoạt động kiểm tra, khảo sát, đánh giá về việc tổ chức, quản lý môi trường (hệ thống trang thiết bị và quá trình hoạt động của một đơn vị), nhằm mục đích đánh giá về tính hợp lý, hiệu quả của những thủ tục và hệ thống quản lý nội bộ của đơn vị được kiểm toán so với các tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật về bảo vệ sự phát triển bền vững của môi trường.

Theo đó, kiểm toán môi trường không chỉ là kiểm toán hoạt động mà có thể coi là loại hình kiểm toán tổng hợp cả 3 loại kiểm toán:

  • Kiểm toán hoạt động;
  • Kiểm toán tuân thủ;
  • Kiểm toán báo cáo tài chính.

Thông thường, nếu cuộc kiểm toán ở phạm vi rộng lớn thì thường là kiểm toán chuyên đề, chẳng hạn như: Kiểm toán theo các nhân tố cấu thành nên ô nhiễm môi trường như kiểm toán lưu lượng và nồng độ khí thải, nước thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại của một nhà máy nào đó hoặc các nhà máy tại một địa phương, một quốc gia, một khu vực; Kiểm toán năng lượng; Kiểm toán các chất thải bệnh viện; Kiểm toán các chương trình môi trường của quốc gia…;

2. Tại sao cần kiểm toán môi trường?

Có thể đưa ra 2 lý do cơ bản cần phải kiểm toán môi trường sau đây:

  1. Góp phần tăng cường năng lực quản lý và bảo vệ môi trường của các cơ quan quản lý chức năng. Qua kiểm toán môi trường sẽ thấy được mức độ tuân thủ các chế độ, chính sách hiện hành về quản lý và bảo vệ môi trường của đơn vị được kiểm toán;
  2. Giúp tăng cường nhận thức và hành động về bảo vệ môi trường của lãnh đạo và nhân viên trong đơn vị, thúc đẩy đơn vị phát triển bền vững.

Kết quả kiểm toán môi trường sẽ đưa ra kết luận và những con số cụ thể về hạn chế trong quá trình và kết quả quản lý môi trường của đơn vị, chỉ ra những bất cập như rò rỉ khí đốt, rò rỉ điện... gây lên lãng phí năng lượng và ô nhiễm môi trường, hay vấn đề chất thải công nghiệp chưa được xử lý đúng yêu cầu... (có thể sẽ là những con số khổng lồ). Những tồn tại đó vừa dẫn đến tăng chi phí, giảm lợi nhuận vừa dẫn đến ô nhiễm môi trường, và có thể doanh nghiệp phải chịu thêm khoản tiền phạt lớn hay ảnh hưởng xấu đến uy tín và vị thế cạnh tranh của đơn vị...

 

Quý khách hàng có bất cứ thắc mắc hay cần hỗ trợ Kiểm toán môi trường liên hệ với chúng tôi qua hotline 1800.6083 hoặc để lại thông tin liên lạc để được hỗ trợ miễn phí.

Tin tức liên quan