Kiểm định hệ thống lạnh các loại

Nội dung chính[Ẩn]
 • Giới thiệu dịch vụ
 • Lợi ích khi sử dụng dịch vụ
 • Năng lực kiểm định
 • Đăng ký kiểm định

Giới thiệu dịch vụ

1. Giới thiệu dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống lạnh các loại

Kiểm định hệ thống lạnh là kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống lạnh theo một quy trình kiểm định nhằm đánh giá và xác nhận sự phù hợp tình trạng kỹ thuật an toàn của hệ thống lạnh được quy định theo quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật tương ứng theo Thông tư số 05/2014/TT-BLĐTBXH và Thông tư số 07/2014/TT-BLĐTBXH được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

Công ty CP Chứng nhận và Kiểm định Opa Vietnam (Opa Vietnam CE) đã được chỉ định để thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống lạnh các loại.

2. Một số tiêu chuẩn áp dụng kiểm định hệ thống lạnh:

TCVN 6104:1996 Hệ thống máy lạnh dùng để làm lạnh và sưởi – Yêu cầu an toàn;

TCVN 8366:2010  Bình chịu áp lực - Yêu cầu về thiết kế và chế tạo;

TCVN 6008:1995 Thiết bị áp lực – Mối hàn – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra;

TCVN 7472:2005 Thiết bị áp lực – Hàn liên kết.

3. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống lạnh các loại

Khi tiến hành kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống lạnh phải thực hiện theo trình tự sau:

 • Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài hệ thống lạnh: Kiểm tra mặt bằng đặt thiết bị, hệ thống nối đất an toàn điện, các thiết bị đo lường, kiểm tra bảo ôn, cách nhiệt, kiểm tra giải nhiệt, tản nhiệt...;
 • Kiểm tra kỹ thuật bên trong hệ thống lạnh: Kiểm tra tình trạng bề mặt kim loại các bộ phận chịu áp lực của bình bên trong bằng trực quan và thông qua thiết bị chuyên ngành;
 • Thử nghiệm: Thử bền và thử kín;
 • Kiểm tra vận hành hệ thống lạnh: Kiểm tra vận hành theo điều kiện làm việc của thiết bị, kiểm tra van an toàn, thiết bị chỉ báo…

4. Chu kỳ kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống lạnh các loại

Việc kiểm  định kỹ thuật an toàn hệ thống lạnh các loại phải  được thực hiện trong những trường hợp sau:

 • Sau khi lắp đặt, trước khi đưa vào sử dụng hệ thống lạnh;
 • Sau khi tiến hành cải tạo, sửa chữa lớn hệ thống lạnh;
 • Sau khi thiết bị xẩy ra tai nạn, sự cố nghiêm trọng và đã khắc phục xong;
 • Hết hạn kiểm định an toàn thiết bị hoặc trước thời hạn theo đề nghị của cơ sở quản lý, sử dụng thiết bị.

 

 

Tin tức liên quan