CE MARKING

Chứng nhận CE Marking được coi như "hộ chiếu thương mại" để sản phẩm được lưu thông tự do trong thị trường châu Âu.

Nội dung chính[Ẩn]
  • Giới thiệu dịch vụ
  • Lợi ích khi sử dụng dịch vụ

Giới thiệu dịch vụ

CE là tên được viết tắt từ cụm từ “Conformité Européenne” và có tên gọi đầy đủ và chính thức là chứng nhận CE Marking. Chứng nhận CE Marking được coi như "hộ chiếu thương mại" để sản phẩm được lưu thông tự do trong thị trường châu Âu.

 

1. Tổng quan về CE Marking

Chứng nhận CE Marking cho biết sản phẩm cần tuân theo pháp luật của Liên minh Châu Âu (EU) đề ra và cho phép một dòng sản phẩm nào đó được lưu thông tự do trong thị trường Châu Âu. Chứng nhận CE Marking được coi như “hộ chiếu thương mại” để sản phẩm được lưu thông tự do trong thị trường châu Âu (EU). Hiện nay, rất nhiều nhà sản xuất bị hải quan EU tịch thu hay trả lại sản phẩm, hàng hóa vì không có CE Marking. Thông qua việc gắn các dấu CE lên sản phẩm, nhà sản xuất tuyên bố dựa trên các trách nhiệm của họ rằng sản phẩm đó đáp ứng được mọi yêu cầu về mặt pháp lý để có được tiêu chuẩn CE Marking (chứng chỉ CE).

2. Quốc gia yêu cầu bắt buộc phải có dấu CE Marking

– Liên minh châu Âu (EU) – Hiệp hội Thương mại Tự do (EFTA)

3. Tổ chức cấp chứng chỉ CE Marking

DEDAL – Attestation and Certification Ltd. là một tổ chức uy tín được phê duyệt lĩnh vực chứng nhận sự phù hợp bởi Ủy ban Châu Âu, để thực hiện đánh giá cấp chứng chỉ CE Marking với mã số NB 1922. DEDAL đã cấp gần 1000 chứng chỉ CE quốc tế, 227 chứng chỉ Chứng nhận hợp chuẩn (CNHC) tại Nga, 227 CNHC quốc tế. Hiện tại DEDAL đã cung cấp dịch vụ ở tại 31 quốc gia, tại châu Á đã cung cấp dịch vụ ở các nước lớn như: Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ.

Hiện tại, Opa Vietnam CE đang hợp tác với DEDAL để cung cấp dịch vụ chứng nhận CE Marking sản phẩm vật liệu xây dựng của Việt Nam đi châu Âu. Doanh nghiệp khi đăng kí chứng nhận sẽ được thực hiện đầy đủ quy trình dịch vụ theo yêu cầu trong phạm vi danh mục mặt hàng đã cam kết. Các mặt hàng sau khi đã được ban hành chứng chỉ CE Marking sẽ được coi như đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn từ Liên minh châu Âu và doanh nghiệp có thể tiến hành xuất khẩu các mặt hàng của mình vào thị trường này.

Tin tức liên quan