Doanh nghiệp đã thực hiện chứng nhận hợp chuẩn cho sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh có cần thực hiện chứng nhận hợp quy hay không?

Chứng nhận hợp chuẩn là hoạt động tự nguyện của doanh nghiệp để chứng minh sản phẩm phù hợp với một tiêu chuẩn nào đó. Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 09:2015/BCT đưa ra các yêu cầu hoàn toàn khác với các tiêu chuẩn cho sản phẩm giấy và việc chứng nhận hợp quy là bắt buộc theo quy định tại Thông tư số 36/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương. Do vậy, doanh nghiệp vẫn phải thực hiện chứng nhận và công bố hợp quy cho sản phẩm của mình.