Doanh nghiệp cần chuẩn bị những gì trước khi tiến hành kiểm định thiết bị?

Để công tác kiểm định được thực hiện một cách thuận lợi, doanh nghiệp cần chuẩn bị tất cả những giấy tờ, hồ sơ cần thiết liên quan đến nguồn gốc xuất xứ cũng như các thông số kỹ thuật của thiết bị và chuyển cho chuyên gia kiểm định của Opa Vietnam nghiên cứu, xem xét trước khi tiến hành kiểm định.