JAS Marking

JAS là tên viết tắt của cụm từ Japan Agricultural Standard, hay còn được gọi là Tiêu chuẩn Nông nghiệp Nhật Bản. 

Nội dung chính[Ẩn]
  • Giới thiệu dịch vụ
  • Lợi ích khi sử dụng dịch vụ
  • Quy trình chứng nhận
  • Đăng ký chứng nhận

Đăng ký chứng nhận

Tải bản đăng ký chứng nhận dịch vụ chứng nhận JAS MARKING (MUTU)  tại đây.

Tin tức liên quan